Det pågår ett rävspel om skatteintäkterna

När utvecklingsländerna nu vuxit sig starkare ifrågsätts också de internationella regler som styr var företagen betalar skatt. Stora länder som till exempel Kina, Indien och Brasilien vill få större del av företagens skatteintäkter. Detta kan på sikt bli ett stort hot mot svenska skatteintäkter, skriver Krister Andersson, Svenskt Näringsliv.

Publicerad
Annons

På tisdagen, på Nobeldagen, håller Skatteutskottet sin andra öppna utfrågning om det internationella projekt som går under beteckningen Base Erosion Profit Shifting (BEPS). Det är de största 19 länderna i världen samt EU som driver detta G20-projekt som innebär en översyn av hur länderna ska fördela beskattningsbar vinst mellan sig från internationella bolag så att rätt skatt betalas i varje land.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons