Johan Östling:Speerbiografi lär oss leva med det obegripliga

Gång på gång försöker vi förstå nazismen och dess ledare. Två aktuella biografier över Heinrich Himmler respektive Albert Speer närmar sig frågorna på olika sätt.

Johan Östling
Publicerad
Annons

Nazismen intar en central plats i alla betydande tolkningar av den europeiska 1900-talshistorien. Trots att nationalsocialismen som statsbärande ideologi geografiskt begränsades till ett land och kronologiskt till tolv år har den präglat mycket av förståelsen av kontinentens moderna historia. Det kan förklaras av det nära sambandet mellan Tredje riket och andra världskriget, den förödande konflikt som blev seklets viktigaste vattendelare, men också av att nationalsocialismen efter 1945 gripit in i alla avgörande diskussioner – om demokrati och diktatur, makt och moral, krig och kultur, civilisation och barbari, välfärd och modernitet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons