Torgny Segerstedt lät sig inte tystas

Publicisten Torgny Segerstedt stred för sin övertygelse. Han trodde på demokrati och liberalism och hans penna var som vassast när objekt var Herr Hitler, nazismen och omvärldens följsamhet. I detta utdrag ur Kenne Fants kommande biografi ”Torgny Segerstedt” skildras när Segerstedt på grund av sina skriverier kallas till kung Gustaf V. Det var inte minst tillrättavisningen av Sveriges ÖB Thörnell (se krönikan) som föranledde audiensen.

Publicerad
Torgny Segerstedt var en skarp opinionsbildare som huvudredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.

Torgny Segerstedt var en skarp opinionsbildare som huvudredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.

Annons

Resan till Stockholm var frånsett besöken på Tisdagsklubben den enda Segerstedt företog under hela kriget. Efter den nedgörande kritiken av överbefälhavare Thörnell hade Torgny själv hamnat i blåsväder. Han tog dock inte kritiken så hårt: han medgav visserligen att det inte var så behagligt att bli utsatt för den kampanj som dumheten och småsinnet sätter i gång när de störs i sin lugna bekvämlighet. Men, menade han, vem har sagt att de som anförtrotts viktiga förtroendeposter har fått dem för att ha det bekvämt? Rådde lugn och frid omkring dem så var det ett säkert kriterium på att de inte fyllde sin uppgift som de borde.

Vad kungen beträffade hade Segerstedt fler än en gång uttryckt ogillande av kung Gustaf V:s politiserande. Hovet hade låtit meddela att han skulle komma in genom västra ingången till slottet och ha informell klädsel. Torgny visste att kungens vitalitet var obruten trots hans höga ålder. Han var mager och gänglig och hade på grund av närsynthet glasögon med tjocka linser. Frånsett häftiga känsloutbrott till följd av hans eldfängda humör verkade han vara besjälad av en vilja att vara alla till lags. Då kungen var lätt lomhörd visste Torgny att han tid efter annan förde upp den kupade högerhanden bakom örat.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons