Recension

Judarnas Wagner. Moses Pergament och den kulturella identifika­tionens dilemma 1920–1950Måltavla för tidens fördomar

ANTISEMITISM Moses Pergament ville bli en judarnas Wagner. Som kosmopolit hade han inga problem med att förena olika identiteter, men hans judiska påbrå skapade problem i det tyskinfluerade svenska kulturlivet. Henrik Rosengrens nya bok har relevans för vår tids diskussion om identitet.

Håkan Arvidsson
Publicerad
Annons

Antisemitismen i Sverige har varit ganska beskedlig. Det betyder inte att den inte under långa tider varit utbredd. Svensk antisemitism har emellertid sällan fått den elakartade form som den ofta antagit i andra europeiska länder. Pogromer och förföljelser hör till sällsyntheterna.

Antisemitismen har dock pe­riodvis varit mycket allmän och kan snarast karaktäriseras som den normala attityden gent­emot judar inom såväl en bildad som obildad allmänhet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons