”Uttalanden saknar empirisk grund”

En anledning till att vi hittills avstått från att gå in i Anders Flodströms debatt i samband med att han frånträder sitt ämbete är att frågorna ofta är antingen alltför tekniska, eller att uttalandena i stora stycken, enligt vår mening, saknar empirisk grund.

Publicerad
Annons

För den som är intresserad av våra synpunkter kan vi hänvisa till bloggen (http://blogg.sigbritfranke.com/) där vi dels kommenterar Högskoleverkets förslag till nytt kvalitetsutvärderingssystem, dels det förslag som nu antagits av riksdagen. I det första fallet är vi djupt kritiska. Vi frågar oss också varför i all världen inte den expertis i utvärderingsfrågor som finns inom myndigheten har tagits tillvara.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons