Li Bennich-Björkman:Politiken blir inte bättre än i Danmark

Han har kastat nytt ljus över framväxten av den moderna politiska ordningen och dess framtida utmaningar – och lyfter gärna fram Danmark som en utopi i politiskt avseende. Den amerikanske statsvetaren Francis Fukuyama tilldelas årets Skytteanska pris.

Uppdaterad
Publicerad
Nepotism är det största hindret på vägen mot en välfungerande meritokratisk rättsstat, enligt Francis Fukuyama.

Nepotism är det största hindret på vägen mot en välfungerande meritokratisk rättsstat, enligt Francis Fukuyama.

Foto: JAKOB HOFF/AOP
Annons

En gång i tiden levde vi människor i ett naturtillstånd där var och en var sin egen. Enligt Thomas Hobbes var individen visserligen fri, men som en konsekvens av en våldsam natur och vilja till makt blev livet ”ensamt, fattigt, miserabelt, kort och brutalt”. Jean-Jacques Rousseau betraktade i motsats till Hobbes naturtillståndet med rosafärgade glasögon; det var då den inneboende godheten i människan kom som tydligast till uttryck. Inträdet i ett samhälle såg han som perverterande. Ständigt hotade till exempel gruppintressen att förvrida den strävan att se till det allmänna bästa som skulle vara vägledande för de härskande.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons