23 miljoner till skånsk vattenvård

Havs- och vattenmyndigheten (Hav) har tilldelat länsstyrelsen i Skåne närmare 23 miljoner kronor till två projekt med syftet att förbättra vattenmiljöerna i Hanöbukten, Helge å och länets sydvästra jordbrukslandskap.

TT
Publicerad
Annons

Det ena projektet omfattar nedre delarna av Helgeåns avrinningsområde och västra Hanöbukten varifrån det senaste årtiondet kommit rader av alarmerande miljörapporter om biologisk utarmning, döda bottnar och såriga fiskar.

Det andra siktar på minskad övergödning av vattendrag som Kävlingeån, Höjeån och Tullstorpsån och deras avrinningsområden samt på återskapade svämzoner utmed havskusten.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons