Annons

A-kassan fungerar som en orättvis särskatt

Dagens finansiering av a-kassan gör att statens inkomster är mycket högre än kostnaderna. I praktiken innebär det att a-kassornas medlemmar betalar en särskatt till staten. Akademiker och tjänstemän betalar minst. Medlemmarna i LO-förbunden betalar i allmänhet de högsta avgifterna. Regeringen bör snarast åtgärda problemen, skriver sex fackförbund gemensamt.

Publicerad

Sedan regeringsskiftet 2006 har alla väsentliga ersättningsvillkor i arbetslöshetsförsäkringen försämrats. Allt färre får ersättning från försäkringen oavsett om de är medlemmar i en a-kassa eller inte. Nu är det endast cirka var tredje arbetslös som får någon ersättning från a-kassan.

2007 höjdes avgifterna till staten kraftigt och följden blev att en halv miljon personer står utan inkomstförsäkring. Dessutom sänktes ersättningen så att nio av tio arbetslösa, av de som får ersättning från a-kassan, numera får en dagpenning som är lägre än de 80 procent av inkomsten som arbetslöshetsförsäkringen var tänkt att täcka. Den högsta dagpenningen och grundbeloppet har inte höjts sedan 2002.

Annons
Annons
Annons