Annons

980 vårdkronor och ingenting gjort Hur ska försvaret bekosta revisionen?

Under strecket
Publicerad

I januari: till vårdcentral för skrubbad hand med svår värk. Vänlig läkare remitterar till Täby sjukhus. Kostnad 120 kronor. Täby sjukhus kallar till vänlig expert i april, som remitterar till Södersjukhuset. Kostnad 240 kronor plus sjuksköterska för utprovning av förband, Kostnad: 120 plus 200 kronor. Södersjukhuset kallar i juni. Vänlig expert lovar, svävande, operation i oktober. Kostnad 240 kronor. Med resa kostnad: 980 kronor och ingenting gjort. Jaha... Och så skall en utomstående revisionsbyrå utreda om och hur regelverket för representation följts. Sådant kostar. Och av naturliga skäl kan den utgiften inte vara budgeterad. Vilket eller vilka förbands utbildnings-/ övningsanslag skall det då skäras i när den notan skall betalas? p Kort sagt

Ingegärd Sjöholm
PER SJÖSWÄRD

Annons
Annons
Annons