97,6 procent av alla börs-vd:ar är män

Under strecket
Publicerad
Annons

År 2002. Åtta av börsbolagens 335 vd:ar är kvinnor. Resten är män. 99 av börsbolagens 1 611 styrelseledamöter är kvinnor. Resten är män. Trots näringslivets många insatser är det långt till jämställdhet i toppen.

Nätverket Ruter Dam var tidigt ute. Ända sedan 1987 när det grundades har frågan om fler kvinnor i näringslivstoppen stått på agendan. Genom en ettårig ledarskapsutbildning för kvinnor med operativt ansvar, får de stöd, kunskap och tillgång till viktiga kontakter. Målsättningen är att tillsammans med näringslivet skapa möjligheter att få in fler kvinnor på ledande positioner.

Annons
Annons
Annons