9 762 studenter svarade på enkäten Sjukvården viktigast Unga sågar personvalet

Under strecket
Publicerad
Annons

De som fått enkäten har slumpats fram ur företaget Lychnis studentdatabas med ungefär 100 000 medlemmar. Köns- och åldersfördelningen liknar den bland samt-liga 330 000 högskolestudenter, som finns registrerade hos Högskoleverket. 45 887 personer har fått enkäten, av dem har 27,8 procent svarat. De som i enkäten har angett att de inte är studenter har sedan sorterats bort. Det sammanlagda antalet enkätsvar som behandlats av analysföretaget Rewind är 9 762.
De svarande har fått rangordna 23 ämnesområden i en sjugradig skala från "mycket viktig" till "mycket oviktig". Frågan var: "Hur viktiga anser du att följande frågor är inför riksdagsvalet i höst?".
i Fakta
Personvalet hamnade sist när studenterna fick rangordna vilka frågor som är viktigast inför höstens val.

1 Sjukvårdspolitiken
2 Utbildningspolitiken,
grundskolan och gym- nasiet
3 Landets ekonomi
4 Utbildningspolitiken,
universitet och hög-
skolor
5 Arbetsmarknads-
politiken
6 Bostadspolitiken
7 Studiemedelsystemet
8 Invandringspolitiken
9
Demokratifrågor
10 Barnomsorgen
11 Miljöpolitiken
12 Äldreomsorgen
13 Skattepolitiken
14 Socialpolitiken
15 Europapolitiken
16 Utrikespolitiken
17 Jämställdhets-
politiken
18 EMU-frågan
19 Kriminalpolitiken
20 Energipolitiken
21 Kommunpolitiken
22 Biståndspolitiken
23 Personvalet
Undersökningen, som gjorts av företagen Lychnis och Rewind i samarbete med SvD, visar att var fjärde student som svarat tycker att personvalet är en ganska eller mycket oviktig fråga i valet. Studenterna rankar sakfrågor som arbetsmarknad, landets ekonomi och bostadspolitik som betydligt mer angelägna.
Högst upp på listan hamnar sjukvården, tätt följd av skolpolitiken. Sjukvården är ganska eller mycket viktig för 80 procent av de svarande.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons