Annons
X
Annons
X

8,4 miljarder mot arbetslösheten

Regeringen lovar fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder. I budgetsamtalen har regeringspartierna enats om att satsa närmare 4,5 miljarder kronor på fler utbildningsplatser med 23 000 under 2010 och 2011 och 3,9 miljarder kronor på 54 000 platser i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Av SvD, TT
Alliansens partiledare statsminister Fredrik Reinfeldt (M), Göran Hägglund, KD, Jan Björklund, FP, och Maud Olofsson, C, besökte under onsdagen St Eriks gymnasium i Stockholm.
Alliansens partiledare statsminister Fredrik Reinfeldt (M), Göran Hägglund, KD, Jan Björklund, FP, och Maud Olofsson, C, besökte under onsdagen St Eriks gymnasium i Stockholm. Foto: MIKAEL ANDERSSON/SCANPIX

54 000 platser går till arbetsmarknadsåtgärder för kort- och långtidsarbetslösa för att motverka att arbetslösheten biter sig fast.

Insatserna för aktivitet och omställning förstärks med 3,9 miljarder kronor 2010. Dessutom ökas arbetsförmedlingens anslag med 600 miljoner kronor.

Drygt 2 miljarder satsas på 40 000 platser i en ny aktiveringsinsats inom stat, kommun och ideella organisationer som kallas Lyfter.

Annons
X

Lyftet ska vara som längst sex månader för personer inom jobb- och utvecklingsgarantin och tre månader för unga och korttidsarbetslösa. Insatsen kan gälla inom miljö, skogsvård, kulturarv, omsorg och skola.

Arbetsförmedlingen ska tillsätta en förhandlingsperson för att säkra verksamheten.

620 miljoner går till 2 000 nya platser inom coachning, arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling och 225 miljoner kronor för 1 000 nya platser i arbetsmarknadsutbildning.

I paketet finns också en särskild satsning på folkhögskolorna som omfattar 1 000 utbildningsplatser och som kostar 51 miljoner kronor.

2 miljarder kronor går till 10 000 nya platser i den kommunala vuxenutbildningen 2001 och 2011, både teoretiska och yrkesinriktade utbildningar.

Antalet studenter som kommer att kunna utbilda sig inom yrkesvux uppgår då till drygt 28 000 under 2010 och 2011.

440 miljoner går till 3 000 nya platser inom yrkeshögskolan från hösten 2010 och 2011. Därmed kommer totalt 6 000 att kunna utbildas.

2 miljarder går till nya högskoleplatser 2010 och 2011.

– Det finns en risk att en tredjedel av de arbetslösa fastnar och blir kvar i en form av varaktig arbetslöshet, sade statsminister Fredrik Reinfeldt på en presskonferens i Stockholm.

– Grundläggande för att möta detta är utbildning, inte sällan med yrkesinriktning, och aktiv arbetsmarknadspolitik.

Ni brukar kritisera Socialdemokraterna för att gömma undan arbetslösa i åtgärder. Gör ni inte samma sak nu?

– Det vi kritiserade Socialdemokraterna för var att de hade omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder i högkonjunktur. De drog inte tillbaka insatserna när tiderna blev bättre, då satt folk kvar i skolbänkar och i åtgärder.

Reinfeldt kallade den nya insatsen Lyftet för en form av klassiska beredskapsarbeten.

– Alla är inte likadana. En hel del har utbildning men saknar jobb, sade han.

Centerledaren Maud Olofsson valde att dra paralleller till den förra borgerliga regeringens ALU-jobb. Under den perioden jobbade hon på arbetsmarknadsdepartementet.

– Det blev väldigt mycket gjort och det var meningsfulla aktiviteter, sade hon.

En risk är att sådana jobb konkurrerar ut andra jobb men Olofsson är inte orolig.

– Vi har tränat på det. Det kan handla om att kyrkan behöver skogsröja lite grann, att skolan behöver rastvakter. Det är den typen av åtgärder, säger hon.

– Av förra lågkonjunkturen lärde vi oss att det gäller att ha en anknytning till arbetsmarknaden hela tiden annars riskerar man att fastna i utanförskap.

Björklund talade om ett ideologiskifte, eftersom utbildningarna nu inte förläggs inom AMS-systemet utan i den reguljära utbildningen.

– Det är en viktig skillnad eftersom den har en högre status, sade han.

Pengarna till högskolan motsvarar en expansion med cirka 20 procent i antagningen. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) konstaterade på pressträffen att partierna i opposition var kritiska till den utbyggnad som den socialdemokratiska regeringen gjorde tidigare, men enligt Björklund är den avgörande skillnaden att högskolorna nu får mer pengar till varje utbildningsplats.

– Det är bättre att ungdomar pluggar än att de slår dank i tider av arbetslöshet, kommenterade han regeringens utbildningssatsning.

Jan Björklund ser utbyggnaden inom vuxenutbildningen, alltså främst komvux, som central i satsningen. På frågan om han räknar med att därmed få ned arbetslösheten på det sättet svarade han:

– Arbetslösheten finns där under nästa år, vad vi än gör. Det är en effekt av den internationella krisen. Då är det bättre att unga människor som nu kan utbilda sig förkovrar sig i ett yrke så att de står bättre rustade när jobben kommer tillbaka.

Antalet platser inom den kommunala vuxenutbildningen – både de praktiska och de yrkesinriktade utbildningarna – utökas med 10 000 per år de två närmaste åren. De yrkesinriktade utbildningarna, yrkesvux, har i år 5 500 platser, och intresset från kommunerna att starta sådan utbildningar har varit stort, enligt Skolverket. Tidigare har regeringen aviserat drygt 8 000 platser till yrkesvux 2010 och 2011. Hur stort yrkesvux kommer att bli med det nya tillskottet återstår att se – det beror på hur kommunerna fördelar platser mellan det traditionella (och billigare) komvux och yrkesvux. Men regeringen har uppskattat att utökningen leder till att totalt 28 000 personer utbildar sig inom yrkesvux under 2010 och 2011.

En bra satsning, anser rektorn vid St Eriksgymnasiet i Stockholm Lars-Gustaf Jonsson. Det var där ministrarna valt att presentera sin nyhet, bland bandsågar och arbetsbänkar. St Eriksgymnasiet utbildar i dag ett 20-tal vuxna till finsnickare inom yrkesvux, och hoppas kunna expandera.

– Vi märker ett tydligt ökat intresse för våra utbildningar bland unga vuxna. Det är bra att de som fyllt 19 kan få en andra chans eller byta yrkesbana, säger Lars-Gustaf Jonsson.

– Bra att man satsar mer, säger professor Lars Calmfors, tillika ordförande i regeringens finanspolitiska råd, om regeringens arbetsmarknadspolitiska paket.

Calmfors har tidigare varit kritisk till att regeringen gjort för lite för att möta den kraftigt ökande arbetslösheten. Den nu presenterade satsningen innehåller både utbildning och mer traditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

– Det bra att att gå fram på båda benen, säger Calmfors.

Däremot kritiserar han att regeringen fortfarande satsar för lite på arbetsmarknadsutbildning.

– Här verkar det finnas en ideologisk blockering.

Det finns en hel del likheter med tidigare regeringars krisinsatser på arbetsmarknaden. Han tror inte att en socialdemokratisk regering skulle lägga resurserna så särskilt mycket annorlunda. Satsningen på vad regeringen kallar Lyftet med placeringar i offentlig sektor och ideella organisationer påminner om 90-talets alu-jobb med försök till att hitta meningsfulla jobb i den offentliga sektorn, anser Calmfors.

Men det är ingen kritik i sig, utan inriktningen på offentlig sektor är förmodligen nödvändig för att nå tillräckliga volymer för arbetsmarknadsåtgärderna, resonerar Calmfors. Han välkomnar att regeringen frångår sin tidigare negativa attityd till subventionerade placeringar i offentlig sektor

– Problemet är att hitta meningsfulla arbetsuppgifter utan att de tränger undan riktiga jobb. Det är samma problem som arbetsmarknadspolitiken mötte under 1990-talet, säger han.

Sök bland lediga jobb http://www.jobb24.se/

SvD-TT

Annons
Annons
X

Alliansens partiledare statsminister Fredrik Reinfeldt (M), Göran Hägglund, KD, Jan Björklund, FP, och Maud Olofsson, C, besökte under onsdagen St Eriks gymnasium i Stockholm.

Foto: MIKAEL ANDERSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X