80-talister kräsna och krävande

INDIVIDUALISTERNA TAR ÖVER. Stora förändringar är att vänta i samhället när 40-talisterna går i pension och 80-talisterna etablerar sig. De har vuxit upp med andra värderingar och beteenden. De ser arbetet i första hand som självförverkligande, lojalitet ifrågasätts och individualismen växer, skriver ekonomie doktor Anders Parment, som specialstuderat ämnet.

Under strecket
Publicerad
KARL MELANDER
Foto: KARL MELANDER
Annons

En av vår tids mest underskattade förändringskrafter är 80-talisterna, som nu etablerar sig på arbetsmarknaden. De har vuxit upp i ett samhälle som skiljer sig radikalt från det socialdemokratiska modellsamhälle som fortfarande präglar vårt sätt att tänka kring arbete och konsumtion.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons