80-talister kräsna och krävande

INDIVIDUALISTERNA TAR ÖVER. Stora förändringar är att vänta i samhället när 40-talisterna går i pension och 80-talisterna etablerar sig. De har vuxit upp med andra värderingar och beteenden. De ser arbetet i första hand som självförverkligande, lojalitet ifrågasätts och individualismen växer, skriver ekonomie doktor Anders Parment, som specialstuderat ämnet.

Under strecket
Publicerad
Foto: KARL MELANDER
Annons

En av vår tids mest underskattade förändringskrafter är 80-talisterna, som nu etablerar sig på arbetsmarknaden. De har vuxit upp i ett samhälle som skiljer sig radikalt från det socialdemokratiska modellsamhälle som fortfarande präglar vårt sätt att tänka kring arbete och konsumtion.

Samhällen utvecklas och vi som lever aktivt med förändringarna ser de möjligheter och problem som uppkommer, men vi förmår inte alltid ändra vårt grundläggande förhållningssätt och våra värderingar.

Annons
Annons
Annons