Annons
X
Annons
X

80-talisten är oengagerad

De som är födda på 80-talet har inte samma engagemang på jobbet som sina äldre kollegor, slår en studie fast. Bara i Indien är det fart även på de yngre medarbetarna.

En ny studie visar att de som är födda på 80-talet, och senare, är de som är minst engagerade på arbetsplatsen. Det gäller överallt utom i Indien, skriver Management Issue.se.

I undersökningen, från Princeton-konsulterna på Blessing White, slås fast att minst en fjärdedel av världens åttiotalister är oengagerade i sitt arbete. Problemet är störst i Sydostasien där uppemot en tredjedel av tjugoåringarna inte bryr sig.

Det samstämmig budskapet, från de intervjuade cheferna, är att ju äldre de anställda är ju mer engagerade är de i sitt arbete. Drygt 7 500 individer har studerats.

Annons
X

Är åttiotalisterna en samling krävande, giriga och omotiverade latmaskar, eller är det mer komplicerat än så, frågar sig Management Issue.se.

Att de är omotiverade kan bero på att de är unga och inte har så krävande arbeten än. Ju mer seniora de blir och ju mer ansvar de får i sitt yrkesliv ju mer ökar deras engagemang, säger en representant från Blessing White.

En annan orsak är att yngre anställda inte har en klar bild av vad som gör dem lyckliga. De har sällan så mycket livserfarenhet så de vet inte vad det är de söker.

Varför är då de indiska tjugoåringarna mer engagerade än sina systrar och bröder på andra håll i världen? I Indien har alla, både äldre och yngre anställda, ett större engagemang i jobbet. Det kan vara ett resultat av att de lever i en ung, snabbväxande kunskapsbaserad ekonomi, enligt studien.

Konsultrapporten slår vidare fast att engagerade medarbetare inte bara är passionerade och stolta över sitt jobb. De är entusiastiska, alltid på gång, de använder sin begåvning för att nå framgång hos arbetsgivaren. Som regel leder ett större engagemang bland de anställda till ökad produktivitet och bättre resultat för företaget.

Anställda som inte engagerar sig i jobbet känner ofta att deras fulla potential inte utnyttjas och de känner inte heller för organisationen vilket kan smitta av sig till andra kollegor.

Arbetsgivaren måste ta problemet med missnöjda och oengagerade yngre medarbetare på allvar.

– Om man låter dem sköta sig själva kommer de oengagerade medarbetarna sannolikt att leta efter nytt jobb, eller ännu värre, lyfta lönen medan de klagar och låter bli att göra någon nytta. Om de inte kan hjälpas fram eller uppmuntras att prestera mer så tjänar alla på att de slutar, även de själva, säger Christopher Rice på Blessing White till Management Issue.se.

E24

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X