Annons
Kommentar

Karl-Erik Tallmo:700 år gamla verk kidnappas

Under strecket
Publicerad

Anna Dahlgren och Pelle Snickars har sammanställt antologin ”I bildarkivet” (Mediehistoriskt Arkiv), som handlar om fotografins nya villkor i den digitala världen, och inte minst hur såväl analoga och digitala som äldre inskannade bilder ska bevaras och visas för forskare och allmänhet. Här finns många viktiga insikter, till exempel att foton ur album inte bara bör skannas in isolerat utan även med hela albumuppslag. Här diskuteras också problemet original/kopia samt de nu närmast oändliga möjligheterna till digital bildmanipulation.

Det som gladde mig mest är nog ändå det som står i förordet, där de båda redaktörerna tar upp problemet att många arkiv och bibliotek idag hävdar att de har upphovsrätt till inskannade eller avfotograferade målningar eller böcker som är flera hundra år gamla, och således knappast i sig själva är skyddade av upphovsrätt – men kopian ser man som ett nytt verk.

Annons
Annons
Annons