70 års skuldsanering väntar Japan

Japan beräknas behöva över 70 år för att få ordning på sina problem med statsskulden. Och högt skuldsatta euroländer, som Italien, kan räkna med nästan 50 år till, konstaterar den schweiziska handelshögskolan IMD i en rapport.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Det skulle dröja till 2084 för Japan att få ned statsskulden till 60 procent av bruttonationalprodukten (BNP), med den tillväxttakt som varit de gångna tio åren. Då är inga räntechocker inräknade. Ej heller olösta problem som hur framtida stora pensionärskullar ska försörjas.

Andra länder har en kortare sträcka till målet. Världens största ekonomi, USA, beräknas behöva lite drygt 30 år. Men då måste underskotten i budgeten vara undanröjda till 2015, enligt IMD.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons