X
Annons
X

7 fonder – 10 år

De sju fonderna i grafiken representerar vanligt förekommande fondtyper när det gäller långsiktigt sparande i Sverige. Utvecklingen på 10 år är mycket olika och osäkerheten framöver kan slå hårt mot både aktier och fonder.

Det extrema ränteläget i västvärlden är ett symtom på finansmarknadens allvarliga tillstånd. Motsvarande symtom hos en människa vore troligen panikångest. Källan till dennaångest är framför allt den pågående krisen i eurozonen och oron för en inbromsning i den kinesiska ekonomin. Det osäkra läget gör det svårt att göra tillförlitliga prognoser ens ett halvår framåt.

Många tunga placerare är därför beredda att gå väldigt långt för att säkra sina pengar. Efterfrågan på tyska, brittiska eller amerikanska (och även svenska) statsobligationer är idag så stor att avkastningen närmar sig noll – före inflation. De här obligationerna erbjuder något som placerarna själva beskriver som ”return-free risk”.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X