Annons

6,6 miljoner i utvecklingskostnader för Xbrane

Xbrane, som handlas på First North, hade en nettoomsättning på -47 tusen kronor under tredje kvartalet (0) som avser i helhet valutaomräkningsdifferenser som inte är kassaflödespåverkande.

Under strecket
Direkt
Publicerad

Kostnad för sålda varor uppgick till 193 tusen kronor (0) och utgjordes till största del av inköpt råmaterial för framtida produktion samt leasing av produktionsutrustning.

Övriga rörelseintäkter uppgick till 331 tusen kronor (138) och avser licensintäkter för proteinexpressionsteknologi samt skattelättnader för det italienska dotterbolaget.

Annons
Annons
Annons