Annons
X
Annons
X

”600 000 utrikes födda går till jobbet varje dag”

600 000 utrikes födda personer arbetar varje dag, hävdar näringsminister Annie Lööf. Men uppgiften får gult ljus av SvD:s Faktakollen.

Annie Lööf (C).
Annie Lööf (C). Foto: TOMAS ONEBORG

PÅSTÅENDE:

SvD:s Faktakollen
granskade igår ett uttalande av Jimmie Åkesson under en debatt med Centerns partiledare Annie Lööf om integration och invandring. I samma debatt i SVT sade Lööf att 600 000 människor från utlandet arbetar varje dag.

– Dessutom så kommer ju 600 000 människor från utlandet varje dag att arbeta, betalar skatt, gör rätt för sig, sade Lööf.

Annons
X

SVD FAKTAKOLLAR:

Annie Lööf är inte den första borgerliga politiker som använder uppgiften om att 600 000 människor från utlandet går till jobbet varje dag. Både Folkpartiledaren Jan Björklund och integrationsminister Erik Ullenhag (FP) har i olika debatter sagt samma sak. Annie Lööfs pressavdelning säger att uppgiften kommer från just integrationsministerns medarbetare.

Men stämmer den? Källan är Statistiska Centralbyråns så kallade Arbetskraftsundersökningar (AKU). I statistiken finns uppgifter om antalet sysselsatta och arbetslösa, men också om till exempel genomsnittlig arbetstid. Statistiken går att få både per månad, kvartal och år. Mer information finns på SCB:s
hemsida.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  För att kontrollera Annie Lööfs uppgift måste vi titta på antalet sysselsatta, där statistiken är indelad både i inrikes födda och utrikes födda. Som framgår av kategorierna innehåller utrikes födda enbart personer som är födda utomlands, medan personer som har utländskt födda föräldrar hamnar i kategorin inrikes födda.

  I oktober 2011 var sammanlagt 711 100 utrikes födda personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Motsvarande siffra för samma månad 2010 var 668 300 personer. Tittar vi istället på kvartal var 700 500 utrikes födda personer i åldern 15-74 år sysselsatta under tredje kvartalet i år - motsvarande siffra för samma period förra året var 665 300 personer.

  Antalet är alltså högre än den uppgift om 600 000 personer som Annie Lööf använder. Men det finns ett problem med statistiken. Annie Lööf säger att dessa personer arbetar varje dag – något som inte har stöd i SCB:s statistik. Definitionen av sysselsatt är nämligen att en person arbetat minst en timme i veckan.

  Definitionen av sysselsatt lyder: ”Personer som under en viss vecka (referensveckan) utförde något arbete (minst en timme), antingen som avlönade arbetstagare, som egna företagare (inklusive fria yrkesutövare) eller oavlönade medhjälpare i företag tillhörande make/maka eller annan medlem av samma hushåll (=sysselsatta, i arbete)”.

  Det går alltså inte att säga att de runt 700 000 utrikesfödda som är sysselsatta arbetar just varje dag. Utifrån den här statistiken kan de lika gärna jobba endast en dag i veckan eller en timme i veckan.

  AKU:n innehållder dock mer statistik än bara uppgiften om antalet sysselsatta. Vi ska titta på två faktorer till: andelen som jobbar heltid och hur många timmar de jobbar i snitt varje vecka.

  Faktakollen utgår från siffrorna för kvartal 3 2011, men har även tittat närmare på övriga kvartal under 2011 och 2010
  . Inte något annat kvartal är siffrorna högre.

  Som vi tidigare skrivit var 700 500 utrikes födda personer i åldern 15-74 år sysselsatta under tredje kvartalet i år. Av dem jobbar 74,6 procent heltid, visar SCB:s statistik. Det skulle innebära att knappt 522 600 av dessa personer jobbar i princip varje dag.

  Att en majoritet jobbar heltid stöds också av statistiken för överenskommen medelarbetstid. Under kvartal 3 i år var den överenskomna medelarbetstiden för de 700 500 utrikes födda personerna 37,3 timmar. Den faktiska medelarbetstiden var dock lägre: här hamnar antalet på 27 timmar för kvartal 3 i år.

  SLUTSATS:

  Annie Lööf får gult ljus. Enligt Centerledaren arbetar 600 000 utrikes födda personer varje dag. Det korrekta är att 700 000 utrikes födda personer hade en sysselsättning under kvartal 3 eller att knappt 522 600 utrikes födda personer hade en heltidsanställning att gå till under kvartalet.

  De kan synas vara nyansskillnader, men är två helt olika saker. Uppgiften om 600 000 utrikes födda personer är en förenkling av statistiken från SCB. Myndigheten mäter på veckobasis och i definitionen av en sysselsättning står det tydligt att det handlar om att arbeta minst en timme i veckan.

  Däremot har en majoritet i denna grupp faktiskt en heltidsanställning. Under kvartal 3 handlar det om 522 600 personer, vilket fortfarande är mindre än 600 000.

  Övriga kan ju dock arbeta några timmar varje dag och därmed skulle Annie Lööf kunna komma upp i 600 000. Men i statistiken från SCB går detta inte att utläsa. SvD:s Faktakoll kan därmed inte utesluta att totalsumman faktiskt hamnar på 600 000 och ger gult ljus.

  .

  LÄS TIDIGARE FAKTAKOLL:
  Åkesson: ”80 procent är okvalificerade”

  NYPREMIÄR
  Välkommen tillbaka till Faktakollen – ge oss dina tips

  Läs alla tidigare Faktakollar blog.svd.se
  Annons
  Annons
  X

  Annie Lööf (C).

  Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X