Annons
X
Annons
X

600 000 sparare i ett vacuum

Regeringens beslut att så fort som möjligt stoppa de så kallade massfondsbytena i premiepensionen riskerar lämna 630 000 pensionssparare i ett vacuum.

Regeringen har utlovat att ett stopp för de så kallade massfondsbytena ska vara genomfört inom några månader. Det skulle betyda att de sex rådgivningsföretag som är ombud för de drygt 600 000 spararna måste arbeta under helt nya förutsättningar.

När stoppet införtsmåste förvaltningen av kundernas fondportföljer, som är det som har genererat massfondsbytena, ske på individuell basis och det gör att tjänsten med stor sannolikhet blir olönsam för rådgivningsföretaget.

Kvaliteten i de här rådgivningstjänsterna har visat sig vara minst sagt varierande men om de i ett slag skulle upphöra, riskerar många sparare att hamna i en svår situation.

Annons
X

– Man kan ju tänka sig att rådgivningsföretagen förändrar tjänsten, till exempel till ett nyhetsbrev som man skickar ut till kunderna, säger Mats Öberg som är chef för Pensionsmyndighetens fondenhet.

Det här är ju sparare som valt att överlåta sina fondval till en rådgivare och som kanske inte agerar på ett nyhetsbrev. Hur ser du på risken att många kunder blir kvar med den senaste portföljen?

– Om förvaltningsverksamheten i företaget upphör så finns ju den risken
.

Vad kan det betyda för de här premiepensionsspararna?

– Ja, många gånger har de här portföljerna haft en placeringshorisont där man räknar med att byta fonder inom en eller några månader. Det är inte tänkt att man ska behålla samma portfölj under lång tid.

En inaktiv sparare riskerar alltså att bli sittande med högriskportfölj som var tänkt för några månader?

– Ja, den risken finns ju.

Vad kan Pensionsmyndigheten göra för att försöka minimera den risken?

– Vi håller just nu på med ett arbete för att förbättra vår information till spararna men framför allt är det ett ansvar för rådgivningsföretagen. De känner säkert ett ansvar för sina kunder och de kommer nog att fortsätta ta hand om sina kunder på ett bra sätt, säger Mats Öberg.

Samtidigt som Pensionmyndigheten nu arbetar på en teknisk lösning som ska kunna stoppa massfondsbyten, ställer sig rådgivningsbranschen frågande till delar av processen.

– Man har fattat ett beslut kring ett påhittat ord (massfondsbyten, reds anm) som saknar en ordentlig definition. Det är oklart vilken typ av affärer man vill stoppa, säger Håkan Johansson som är ordförande i SvePen, en medlemsorganisation för pensionsrådgivningsföretag.

Ett annat frågetecken är att förhållandet mellan kund och rådgivningsföretag är ett legalt avtal som ger företaget rätt att å kundens vägnar sälja och köpa fonder i systemet.

– Det kan inte vara statens uppgift att omöjliggöra för de enskilda kunderna att ha effektiv skötsel genom fullmakt, säger Johansson.

SvePen hoppas nu på en dialog med regeringen men frågan är vad en sådan skulle kunna mynna ut i. Pensionsmyndighetens arbete med den tekniska lösningen lär fortgå så länge som regeringen inte säger stopp.

Annons
Annons
X
Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X