Annons

600 000 fler alkoprov räddar 18-24 liv

Under strecket
Publicerad

Inlägg | Polisen och rattfylleriet
Sverige har under årtionden tillhört världseliten på trafiksäkerhetsområdet och har oerhört höga ambitioner i och med den s k Nollvisionen. År 2007 ska vi ha minskat antalet dödade till högst 270.
Vår position och den höga målsättningen kan vara hotad av att alkoholförekomsten i trafiken blivit ett allt större problem. Den lägsta andelen alkoholpåverkade bland de dödade bilförarna hade vi 1997 med 18 procent. Sedan dess har utvecklingen snabbt gått åt fel håll.
Varje år har andelen ökat och var under 2003 hela 29 procent. Bland de dödade 15-24-åringarna var andelen hela 48 procent.
Vi kan se några orsaker till den alarmerande utvecklingen: främst den stora ökningen av alkoholkonsumtionen (>30 procent sedan 1996). Detta är alarmerande mot bakgrund av att det finns ett starkt samband mellan totalkonsumtion av alkohol och rattfylleri - om konsumtionen ökar med en procent ökar rattfylleriet med 0,6 procent.

En tung orsak är också en minskning av polisens alkoholkontroller.
En tredje orsak är allt mildare påföljder för rattfylleribrott. Andelen fängelsedomar har minskat och andelen villkorliga domar ökat. Dessutom har resurserna till attitydpåverkande insatser minskat.
Det är mycket oroande att vi kan förvänta oss ytterligare ökningar av alkoholkonsumtionen som en följd av skattesänkningar på sprit och ökad tillgänglighet till alkohol via fler utskänkningstillstånd etc.
Därmed kommer rattfylleriet och dess konsekvenser i form av olyckor att fortsätta att öka om inte kraftfulla åtgärder mobiliseras omedelbart.

Annons
Annons
Annons