Hela denna artikel är en annons

55-61 år? Så kan du påverka din pension

Genom mer arbete, ett större sparande eller en kombination av dessa kan du enklast påverka din framtida lön, det vill säga din pension.

Ditt eget sparande kan bli det som ger dig den extra frihetsgraden kring vilken ålder du vill gå i pension.

För många svenskar i åldrarna mellan 55 och 61 år är tjänstepensionen till största del förmånsbestämd. Det betyder att du är utlovad en viss andel av lönen i pension oavsett vad som händer på börsen. En börsnedgång får därmed mycket liten påverkan. Men sett till hela pensionen, kan en så pass omfattande ekonomisk kris som coronaviruset gett upphov till ändå påverka din framtida pension negativt.

– Förklaringen är att pensionernas utveckling till stor del är kopplad till både den allmänna ekonomiska utvecklingen i Sverige och utvecklingen på kapitalmarknaden. En svagare svensk tillväxt och därmed löneutveckling slår alltså också mot våra pensioner, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.

Men det finns enkla sätt att motverka eventuella effekter av pandemin på pensionen.

Testa Skandias digitala pensionsrådgivning!skandia.se

Hantera osäkerhet

Pensionssparande handlar om att hantera osäkerhet i olika former. Hur går det på börsen? Kommer jag att vara frisk? När kan jag gå i pension? Hur länge ska mina pensionspengar räcka? Friska svenskar lever allt längre så ett sätt att höja pensionen är därför att planera för ett längre arbetsliv.

– Ett annat sätt är att öka sitt eget sparande. Det ger större flexibilitet och förbättrar också möjligheten att klara av ekonomiska kriser, oavsett hur omfattande de blir, säger Mattias Munter.

Den som har varit med om en 90-talskris, en IT-bubbla, en global finanskris och nu en pandemi, vet kanske hur svårt det är att försöka pricka börsens upp- och nedgångar.

– På lång sikt är det fortfarande mest sannolikt att börsen kommer att ge bra avkastning. Ett regelbundet månadssparande i både upp- och nedgång är därför alltid en klok strategi, säger Mattias Munter.

Testa Skandias digitala pensionsrådgivning!skandia.se

Tänk på
Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Annons
Annons
Annons