Annons

5 vanliga missförstånd om Nordeas flytt

Missförstånden kring Nordeas flytt av moderbolag till Finland är många – men hur ser det ut i verkligheten?

Nordea lämnar inte Sverige – och kommer att fortsätta att betala skatt här precis som vanligt.

Här reder Nordea ut några av de vanligaste frågeställningarna.

På torsdagen röstade aktieägarna ja med en stor majoritet till styrelsens förslag om en flytt. Flytten måste godkännas av tillsynsmyndigheter, innan det är helt klart.

Många missuppfattningar har florerat kring flytten. Här är några av dem:

# Missuppfattning 1: ”Nordea lämnar Sverige”

Det är ett vanligt missförstånd att Nordea inte ska finnas kvar i Sverige när moderbolaget flyttas. Men Nordea som bank stannar i Sverige och för kunderna kommer det att fungera på samma sätt som tidigare. Det är bara ett fåtal personer kring bankens VD som flyttar.

Det innebär att du som kund inte kommer att påverkas alls. Du kommer att möta samma personal som tidigare, både på kontor och i telefon. Inte heller bolåneräntor, pensionssparande eller avgifter kommer påverkas.

Målet är i stället att förändringen ska gynna kunderna. Den viktigaste anledningen till att ha sitt säte i Finland är att banken då blir en del av den europeiska bankunionen. Med stabila lagar och regleringar får banken mer tid till att utveckla sitt kunderbjudande, vilket är det allra viktigaste.

# Missuppfattning 2: ”Nu kommer Nordea stänga kontor och säga upp personal”

Förra året presenterade Nordeas ledning ett förändringsarbete i banken som bland annat innebär personalförändringar. Den här utvecklingen är en del i ett långsiktigt arbete som genomförs för att möta kunders ändrade beteende ­– och har ingenting med en eventuell flytt att göra. Förändringen är helt oberoende var Nordeas huvudkontor ligger.

# Missuppfattning 3: ”Nordea vill slippa betala skatt och avgifter”

Nordea är en av de största skattebetalarna i Sverige. Det kommer banken fortsatt vara eftersom bolagsskatten baseras på var verksamheten bedrivs. De senaste tio åren har Nordea betalat omkring 90 miljarder kronor i bolagsskatter. Nordea sysselsätter omkring 32 000 personer ­– varav 7 000 arbetar i Sverige. Det genererar ytterligare skatteinkomster i form av inkomstskatt. Dessutom betalade Nordea in ytterligare 5 miljarder kronor i sociala avgifter för 2017, och sådana avgifter kommer banken fortsätta att betala.

# Missuppfattning 4: ”Nordea vill bara tjäna mer pengar”

Tjänar banker för mycket pengar? Frågan är relevant.

Svenska banker är lönsamma. Det är en förutsättning för att kunna serva kunderna på bästa sätt, betala skatt till samhället, utdelningar till pensionsfonder och andra ägare.

Men tjänar Nordea för mycket pengar? Mäter man Nordeas avkastning på eget kapital så är bankens lönsamhet i själva verket lägre än snittet bland svenska börsbolag. 

# Missuppfattning 5: ”Nordea vill bara slippa tuff reglering”

Det här stämmer inte alls. Nordea anser att reglering behövs för att garantera finansiell stabilitet och en hög nivå av trygghet för både banker och kunder.

Nordea vill ha strikt övervakning – även framöver.

Genom att flytta till den europeiska bankunionen kommer Nordea att bli strikt övervakade, vilket är något banken välkomnar.

Annons
Detta är en annons från Nordea, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.