Annons

5 tunga anledningar att börja träna

Varför ska man träna, egentligen? Det finns förstås inte ett enkelt svar på den frågan, men här summerar Jacob Gudiol några av de mest kända positiva effekterna av fysisk träning.

Publicerad
1/2

En uppskattning över hur stor procentuell andel av dödsfall som de största kända riskfaktorerna för ohälsa orsakar.

2/2

Skillnaden i fysisk kapacitet hos någon som lever ett aktivt liv kontra någon som rör på sig väldigt lite, framtaget av WHO.

Du lever längre

Att leva länge är något som många eftersträvar och om du är en av dem så ska du se till att hålla dig i god form. Låg arbetskapacitet mätt i form av maximal syreupptagningsförmåga (förkortat VO2max) är en av de största riskfaktorerna som finns. Har du dålig syreupptagningsförmåga är risken stor att du kommer dö före dina vänner. I grafen ovan kan du se en uppskattning över hur stor procentuell andel av dödsfall som de största kända riskfaktorerna för ohälsa orsakar (1). Det man försökt göra i den här studien är alltså att isolera de olika riskfaktorerna. Om du endast har låg syreupptagningsförmåga är du alltså i större risk att dö i förtid jämfört med om du endast är fet. Det här är givetvis bara en uppskattning och allt beror på hur man räknar men oavsett så är en låg arbetskapacitet en av de värsta riskfaktorerna.

Du lever längre med hög livskvalitet

Annons

Många vill väldigt gärna bli gamla men samtidigt är de rädda för att bli beroende av andra. De oroar sig för att de inte ska kunna klara sig på egen hand. Även här är träningen utan tvekan en av de allra viktigaste faktorerna för att du ska maximera dina odds för att verkligen leva länge med högsta livskvalitet. Bilden här ovan är en modifierad och översatt bild från ett dokument framtaget av WHO om aktivt åldrande (2). Bilden visar skillnaden i fysisk kapacitet hos någon som lever ett aktivt liv kontra någon som rör på sig väldigt lite.

När vi växer blir vi alla starkare och förbättrar vår prestationsförmåga utan att egentligen göra något. Om du tränar under tiden kommer din bästa prestationsförmåga att vara högre men vi når alla en topp någonstans omkring 20-30 år. Som elitidrottare kan du inom vissa idrotter nå toppen senare men för de flesta är toppen redan i sena tonåren eller precis efter.

Efter detta påbörjas sakta din prestation att försämras. Beroende på hur fysiskt aktivt du är går det olika fort utför. En person som i princip aldrig tränar och rör på sig ganska sparsamt kommer i ganska tidig ålder att nå en tröskel där deras fysiska kapacitet begränsar dem från att leva ett liv med full livskvalitet. I de här situationerna får du vanligen någon form av kontakt med vården som kan hjälpa dig både med att träna upp din fysiska kapacitet något så du kommer över tröskeln igen eller så får du någon form av anpassning i din närmiljö för att du ska kunna fortsätta klara dig själv. Det finns många sätt att hjälpa till här men den vanligaste som du ser är troligen rollatorn som hjälper äldre att förflytta sig säkert och längre sträcker än de annars hade klarat av. En person som håller sig fysisk aktiv genom hela livet klarar sig däremot ofta från att nå tröskeln. Om inget annat sker det så pass sent i livet att personen har fått fler år där hen inte varit beroende av andra eller hjälpmedel för att klara sig själv.

Om du inte tränat regelbundet över längre tid kan du, oavsett ålder, förbättra din fysiska kapacitet avsevärt genom att börja träna. Det finns studier där man låtit personer med en medelålder av 91 år börja styrketräna och visat att de började gå snabbare, fick bättre balans, reste sig snabbare från en stol och de deras fallrisk minskade (3). Personer över 50 år kan överlag räkna med en styrkeökning på hela 30 procent av tre månaders träning (10). Ska du uppnå de här förbättringarna i fysisk kapacitet behöver du dock träna, det räcker inte med att motionera. Jag har skrivit om skillnaden mellan de två i en tidigare artikel, Det är skillnad på motion och träning.

Det är också bra att ha i åtanke att det kan vara riskabelt att även ligga precis över tröskeln när det gäller fysisk kapacitet. Många äldre jag stött på när jag tidigare jobbade inom äldrevården var nöjda med att de precis klarade allting de kände var nödvändigt. Men om de blev sjuka eller skadade sig kunde de snabbt hamna i en situation där deras fysiska kapacitet var ”under tröskeln” och helt plötsligt var de beroende av andra eller hjälpmedel.

Du mår mycket bättre under tiden du åldras

Att träna nu är inte bara bra för om du vill leva längre och klara dig bättre sen. Träning har också många effekter som du har nytta av just nu. Här är en lista på några av alla de fördelar som du kan få från regelbunden träning och motion.

• Förbättrad kognitiv förmåga. Detta har jag skrivit ingående om i artikeln, ”Idrott och hälsa har en given plats i skolan”.

• Bättre mental hälsa. Folk som motionerar regelbundet upplever mindre depressiva episoder (4) och de upplever mindre ångest (5, 6). Du är lite gladare helt enkelt.

• Minskad risk för att råka ut för olika typer av krämpor från muskler och leder (7, 8).

• Förbättrad sömn (9).

• Bättre fysisk prestationsförmåga vilket gör att du orkar leka med barn och barnbarn, gå på vandringar med vänner, bära flyttlådor och så vidare.

Slutligen så blir du också snyggare vilket sällan är fel.

Annons
Annons

En uppskattning över hur stor procentuell andel av dödsfall som de största kända riskfaktorerna för ohälsa orsakar.

Bild 1 av 2

Skillnaden i fysisk kapacitet hos någon som lever ett aktivt liv kontra någon som rör på sig väldigt lite, framtaget av WHO.

Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons
Annons