5 prisade lärare: Så motiverar vi våra elever

Uppskattade och framgångsrika lärare uppmärksammas på ny gala.
Uppskattade och framgångsrika lärare uppmärksammas på ny gala.

I augusti anordnas Sveriges första lärargala – en gala som hyllar dem som gör skillnad för sina elever. Men vad är egentligen hemligheten bakom en bra lärare? Vi har frågat 5 prisade och engagerade lärare om hur de arbetar för att skapa motivation i klassrummet.

Under strecket
Publicerad

Malin Larsson.

Foto: Pressbild.Bild 1 av 1

1 / 5

Malin Larsson.
Malin Larsson. Foto: Pressbild.

Jag är övertygad om att en lärare som har en yrkesstolthet och är stolt över det som sker i klassrummet är motiverande.

Hur arbetar du i klassrummet?

– Jag har tre klassrum som vi arbetar utifrån: det flippade klassrummet som tar plats på nätet bidrar till att eleverna kan att tänka och förbereda sig innan vi går vidare i det fysiska klassrummet, men också kommunicera med varandra eller författare som vi läser. Även föräldrarna kan följa arbetet. Sedan har vi ett fysiskt klassrum, som är väldigt analogt, vi skriver mycket med papper och penna. Slutligen delar vi med oss i sociala medier och lyfter ut det vi har gjort i samhället, som är vårt tredje klassrum.

Vad gör du för att motivera dina elever?

– Då jag jobbar med att ”flippa klassrummet” vill jag först förtydliga att användandet av digitala verktyg och sociala medier bara är verktygen – det är pedagogiken och förhållningssättet i klassrummet som motiverar mina elever. Jag är övertygad om att en lärare som har en yrkesstolthet och är stolt över det som sker i klassrummet är motiverande. Jag är ruggigt stolt och engagerad – och det smittar! Jag är också väldigt noga med att det inte är fel att misslyckas, att härma är inte fult och man ska inte jämföra sig med varandra, för det hämmar utvecklingen, men man kan låna av varandra och fråga om hjälp.

– Många tänker att det som är roligt i skolan är motiverande, men eleverna vill gärna se att de utvecklas och tar sig framåt, och det gör att mina elever säger att ”svårt är inte dåligt, svårt är bra”. Mina elever är väldigt insatta i vad som förväntas av dem och det gör att de blir lugna och trygga.

Hur mycket kan lärarna påverka studieresultaten?

– Jag kan bara svara för mig själv och jag vet att jag påverkar mina elever och att jag är viktig. Jag är väldigt stolt över att vara lärare, det är det absolut roligaste som finns. Klart att vi gör skillnad, vad skulle vi annars göra i skolan? Men vi måste ges rätt förutsättningar också utifrån skolans organisation och värdegrund.

Hülya Basaran.

Foto: Marcus GustafssonBild 1 av 1

2 / 5

Hülya Basaran.
Hülya Basaran. Foto: Marcus Gustafsson

Det känns extra viktigt att engagera elever som är nya i den svenska skolan.

Hur arbetar du i klassrummet?

– När vi jobbar med språket är utgångspunkten att koppla innehåll till elevernas erfarenhetsvärld och därifrån gå till det mer abstrakta. Det gäller att snappa upp intressen och sådant som eleverna vill lära sig mer om – och bygga på det. Eleven ska känna sig delaktig i klassrummet, och det känns extra viktigt att engagera elever som är nya i den svenska skolan eftersom det förutom att skapa lust för lärande också är hälsofrämjande för elever som brutit upp från sin tillvaro och kommit till ett nytt land.

– Utmaningen är att skapa uppgifter som bygger på elevens kognitiva nivå och inte alltid utgå från elevens kunskaper i det svenska språket. Vi jobbar med språk och kunskaper parallellt, där bilder, visualiseringar, animationer och filmer blir viktigt stöd för språk- och kunskapsutvecklingen, där eleven kan få förklaringar på sitt modersmål.

Vad gör du för att motivera dina elever?

– När undervisningen har ett tydligt mål och eleverna vet vad som förväntas av dem och får stöd för att lyckas, blir undervisningen rolig. Jag är tydlig i arbetsgång och vad jag förväntar mig av dem. Jag visar, modellerar och eleverna får träna på samma sak på flera olika sätt.

Hur mycket kan lärarna påverka studieresultaten?

– Lärare har stor betydelse för elevernas skolframgång men rentav avgörande betydelse för flerspråkiga elevers skolframgång. Som lärare gäller det att främst tro på sig själv och den skillnad man kan göra och att ha höga förväntningar och skapa en kontextrik undervisning med olika arbetsmetoder och resurser, analoga som digitala.

Micael Hermansson.

Foto: Malin Hoelstad / Svenska DagbladetBild 1 av 1

3 / 5

Micael Hermansson.
Micael Hermansson. Foto: Malin Hoelstad / Svenska Dagbladet

Förändring behöver inte vara flashigt eller handla om ny teknik, utan om att dela med sig av en kunskapssaga varje dag.

Du är känd för dina mikrolektioner ”Grej of the day”, kan du berätta om det?

– Jag fick idén när jag pluggade inför en frågesport och försökte lära mig tio nya saker om dagen. Då slog det mig, varför inte göra det med eleverna, fast en grej om dagen? Jag testade i skarpt läge och höll en superkort mikrolektion och jag märkte att de tyckte det var kul. De frågade ”vad blir det i morgon?” Det sade jag inte, men gav dem en ledtråd – ”en strålande dam” exempelvis – och så fick de grubbla lite på egen hand. Dagen därpå fick de berätta om hur de hade funderat och vad de kommit fram till. Sen körde jag en kortis om Marie Curie och sedan fick de en ny ledtråd till nästa dag.

Vad fick det för effekt bland eleverna?

– ”Grej of the day” kan handla om allt från adjektivets böjning till asteroider och författare – och ofta något som eleverna inte vet så mycket om. Vi snackade amerikanska presidentval och Suezkanalen, ganska svåra ämnen men jag tog det till deras nivå. I början var det mest för att de skulle bli mer allmänbildade, men det väckte också ett intresse och en lust hos dem som jag blev väldigt glad över. De kunde höra av sig till mig och säga: ”slå på radion, de pratar om Tutankhamon!” De var med i matchen och de ville visa det för mig.

Tips på hur man skapar motivation?

– Att hålla sig till det korta formatet så att man inte tråkar ut dem, och att återkomma till ämnet flera gånger, det är en kod som funkar på nästan alla nästan jämt. Och vi måste våga testa nytt och bredda oss, men ibland funkar en gammal modell. ”Grej of the day” återknyter egentligen till vad min fröken gjorde – hon berättade historier. Förändring behöver inte vara flashigt eller handla om ny teknik, utan om att dela med sig av en kunskapssaga varje dag.

Hur mycket kan lärarna påverka studieresultaten?

– Jag tror ju och hoppas att man har stor makt och möjlighet att göra det. Ibland får vi ju höra utifrån att vi inte kan det, men min tro är att det hänger rätt mycket på oss.

Ylva Pettersson.

Foto: Björn Leijon/Lärarnas Riksförbund​Bild 1 av 1

4 / 5

Ylva Pettersson.
Ylva Pettersson. Foto: Björn Leijon/Lärarnas Riksförbund​

Min erfarenhet är att det effektivaste sättet att skapa känslan av relevans är att arbeta publikt.

Hur arbetar du för att engagera dina elever?

– Jag letar efter nyckeln till elevens intresse. Att något är roligt underlättar, men det är viktigare för elevers lärande att det känns relevant. Min erfarenhet är att det effektivaste sättet att skapa känslan av relevans är att arbeta publikt. Mina elever har skapat material för bloggar och Wikipedia: artiklar, bilder, filmer och musik. De har fått utveckla texter och multimodala artiklar i sammanhang där det de framställer granskas och utvecklas tillsammans med externa mottagare i en verklig kontext.

Vad får det för effekt för eleverna?

– Att få visa det man skapar inför publik ger "wow-faktorn" man får när man vågar sjunga på scen. De angriper materialet på ett mer medvetet sätt när de vet att de måste klara att gestalta det vilket gör att jag kunnat påvisa en markant förbättrad läs- och skrivprocess kopplad till det publika arbetet.

Hur mycket kan lärarna påverka studieresultaten?

– Vi är ofta direkt avgörande! Här är min beprövade erfarenhet överens med forskningen. Vilket innebär att varje möte med eleven är unikt värdefullt.

Mikhael Mikalides.

Foto: Privat bild.Bild 1 av 1

5 / 5

Mikhael Mikalides.
Mikhael Mikalides. Foto: Privat bild.

Jag strävar efter att skapa en kultur i klassrummet där kunskap och rikt språk är något häftigt och har hög status.

Du brinner för att stärka läs- och skrivförståelsen, hur arbetar du med det i klassrummet?

– Jag tror att barn tar efter positiva vanor så jag försöker vara en god förebild genom att själv läsa och skriva böcker. Jag strävar efter att skapa en kultur i klassrummet där kunskap och rikt språk är något häftigt och har hög status. Om skolan känns meningsfull kommer eleverna att prestera mer och därmed nå bättre skolresultat, därför kopplar jag gärna skolarbetet till verkligheten. Förra året planerade och genomförde jag en poesiverkstad som utmynnade i en bok, ”Konsten att skriva dikter”. Jag skrev den tillsammans med mina elever och den blev utsedd till en av årets bästa böcker av Statens Kulturråd. Det gav en enorm effekt på barnen, deras självförtroende växte när de fick se resultatet av sitt arbete.

Vad gör du för att skapa motivation hos dina elever?

– Jag är väldigt personlig och delar med mig av mig själv. Jag visar att jag tror på eleverna, men ställer samtidigt höga förväntningar. När de lyckas infria dessa förväntningar får de starkare självförtroende eftersom självbilden är starkt förknippad med den egna förmågan och de skolresultat som man får. Därför är det viktigt att väcka elevers läs- och skrivlust genom olika övningar.

– Nu håller vi på att till exempel starta en elevledd nättidning, Huddingebladet.se, som ska bevaka kommunen och lyfta fram positiva krafter. När elevernas texter blir lästa av många människor och de förstår att de kan jobba som riktiga reportrar i framtiden förstår de syftet med det vi gör nu.

Hur mycket kan lärarna påverka studieresultaten?

– Skickliga lärare är en avgörande faktor, därför måste vi höja lärarstatusen så att fler vill bli lärare. Enligt mig är alla barn författare och det är skolans ansvar att utveckla deras författarskap. Språk är en demokratisk fråga. Utan ett rikt och nyanserat språk kan vi inte formulera våra tankar och behov, göra vår röst hörd och delta i samhället fullt ut.

Annons
Annons
Annons
Annons