Annons
X
Annons
X

5 FRÅGOR: Vilka vanor är bra för psykisk hälsa?

Psykiatern Tom Fahlén tycker att rutiner har hamnat lite i skymundan när vi pratar om psykisk hälsa. För den som har bipolär sjukdom är regelbundna vanor tveklöst en hjälp för att hålla sig frisk. Men att hålla en jämn dygnsrytm är viktigt för alla – och kanske svårare än någonsin i vårt 24-timmarssamhälle.

(uppdaterad)

Läs mer

För förändring svd.se dina tankar inom ämnet – utvalda läsarbrev publiceras i tidningen och på nätet mailto:idag@svd.se

1. Vilka rutiner är särskilt viktiga för att må bra psykiskt?

Dygnsrytmen är viktig. Möjligheten att vara aktiv, väl till mods och att kunna tänka klart kräver regelbundna sömn- och aktivitetsvanor. Det räcker inte med att sova tillräckligt. Man måste också lägga sig och stiga upp vid ungefär samma tid på dygnet. Man måste motionera ganska regelbundet och ha tid att varva ned på kvällarna, och man bör äta vid ganska bestämda tider. Alla dessa vanor balanserar humöret och vår energi.

2. Varför är regelbundna vanor särskilt viktiga för dem med bipolär sjukdom?

Annons
X

Brist på sömn är ett vanligt symtom vid mani. När en person som har en bipolär sjukdom börjar vara uppe och aktiv på nätterna kan det vara första tecknet på att en manisk period är under uppsegling. Men bristande sömn kan också utlösa en manisk period. Och man märker ofta att den korta och oregelbundna sömnen under en mani accelererar själva manin. Tankarna spinner fortare, blir mer osammanhängande och kan ibland övergå i förvirring. Under en depressiv fas kan man på motsvarande sätt se att ökad sömn ofta gör depressionen ännu djupare. Att normalisera dygnsrytmen är därför en viktig del av behandlingen vid bipolär sjukdom. Många har svårt att följa de fasta tidpunkterna i en regelbunden dygnsrytm också mellan sina sjukdomsperioder.

3. Hur kan rutiner hjälpa den deprimerade?

Depressioner kännetecknas av oföretagsamhet. Det kan vara svårt under sådana perioder, men till stor hjälp, om man lyckas att tvinga sig upp på morgnarna, följa en rutin för frukost och en aktivitet efter den, för att sedan dela upp dagen i olika faser efter klockan.

4. Varför hotas vår hälsa om vi avviker från 24-timmarsrytmen?

Sömnhormon, kroppstemperatur, vakenhetsgrad, blodtryck och annat styrs av biologiska klockor, alla med 24-timmarsdygn, och länkas till varandra. Men samordningen är mer sårbar än man tidigare förstått. Många tror att de som drabbas av bipolär sjukdom har en medfött nedsatt förmåga att samordna de biologiska klockorna och rytmerna. Alla som skaffat sig mycket oregelbundna vanor, också de individer som inte har en bipolär sjukdom, får betala med olika slags besvär.

5. Varför är rutiner särskilt viktiga i vår tid?

Förr tvingades vi att följa den övriga naturens dygnsrytm. Växlingarna mellan ljus och mörker och värme och kyla styrde oss ganska hårt. Numera kräver samhället ökad flexibilitet. Tidpunkterna för måltider och sänggående kan bli mycket flytande. Men inuti kroppen finns vårt existerande biologiska urverk. Det styr oss in i ett 24-timmarsdygn – men inte obönhörligt i varje stund. Under människans utvecklingshistoria har det nästan alltid funnits faror också under nätterna. Man måste snabbt kunna bli alert för att rädda sig undan rovdjur, fiender och bränder, och måste därför för en stund koppla sig ur dygnsrytmen. En sådan medfödd flexibilitet gör idag att vi kan missledas att tro att vi kan övervinna våra biologiska klockor på ett sätt som i själva verket drabbar vår förmåga att fungera väl. Därför tvingas vi bli mer medvetna om olika vanor som är nödvändiga för vår hälsa.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X