**5 frågor** Varför mår unga sämre?

20 procent av Stockholmseleverna uppger att de ofta är nedstämda, har svårt att sova eller har ont i mage och huvud. Framför allt är skolöverläkaren Mikael Brönnegård orolig för att psykosomatiska symtom har ökat så mycket på senare år.

Under strecket
Publicerad
Man känner sig älskad när man har en mobil, säger Alex Nelgard som gärna hänger vid skåpen mellan lektionerna, här tillsammans med Olivier Lukunku.

Man känner sig älskad när man har en mobil, säger Alex Nelgard som gärna hänger vid skåpen mellan lektionerna, här tillsammans med Olivier Lukunku.

Foto: MALIN HOELSTAD
Annons

1. Vad vet skolhälsan om den psykiska hälsan hos ungdomarna i Stockholms skolor?

– Skolorna inom Stockholms stad låter alla elever i fjärde och åttonde klass samt första året i gymnasiet göra en så kallad hälsoprofil. Den innefattar frågor om såväl vardagsvanor som fysisk och psykisk hälsa. Den tar upp både hur barnen har det i skolan och på fritiden. Eleverna får också prata med en skolsköterska om hur de mår. Vi får tydliga indikationer på vad som händer. Skolsköterskorna är de enda som ser alla skolelever genom åren. De har unik kunskap om hur barns och ungdomars hälsa har förändrats.

Annons
Annons
Annons