X
Annons
X

5 000 fördrivna polacker kom till Sverige

Åren runt 1970 lämnade mer än 40 000 polacker, huvudsakligen judiska intellektuella, sitt land. Det var resultatet av en antisemitisk kampanj som blossade upp våren 1968 i Polen. Drygt 5 000 av dem som på så sätt fördrevs kom till Sverige under åren 1968-1972.

– Kampanjen var ett led i en intern maktkamp i kommunistpartiet, som utnyttjade en befintlig, latent antisemitism, säger Jakub fiwiécicki, sedan många år Östeuropaexpert på Utrikespolitiska institutet i Stockholm.
Händelseförloppet hade dock rötter i historien. Mellankrigstidens Polen var ett mångkulturellt samhälle, med en ansenlig judisk befolkning. Judarna, varav de allra flesta var religiösa, utgjorde i stor utsträckning ett fattigt proletariat, och inom den sekulära minoriteten fanns det grupper som kände sig attraherade av den kommunistiska ideologin. I samband med krigsutbrottet lyckades en del av dem ta sig till Sovjetunionen, där de levde i exil i under krigsåren och undgick Förintelsen.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X