Lisbeth Lindeborg:400 år sedan första tryckta tidningen kom ut

I slutet på år 1605 började Johann Carolus i Strasbourg ge ut en ”Ordinarie Zeitung”, världens första trycksak som kan kallas tidning i modern bemärkelse. Och förutom layouten är det egentligen ganska lite som sedan dess ändrats i själva tidningsproduktionen.

Under strecket
Publicerad
Annons

I oktober 1605 vände sig bokbindaren Johann Carolus, Strasbourg, till stadens magistrat i ett brådskande ärende: som nyhetshandlare hade Carolus hittills förmedlat politiska och universella nyheter i handskriven form till sina avnämare. Men de korrespondenter på olika platser i Europa, som förmedlade nyheterna per brev mot betalning, hade så mycket att förtälja att han inte hann skriva ned allt och ställa samman till ”aviser”. Dessutom hade Carolus upptäckt att intresset för världsnyheter sträckte sig utöver den lilla krets som hade råd att köpa de handskrivna bladen. För att kunna göra fler kopior till fler läsare hade han nu investerat i ett litet tryckeri. Men han var orolig för plagiat och därför ”vände han sig nu till magistraten med en underdånig ansökan” i hopp om att tillerkännas privilegiet att ensam få ge ut en”Ordinarie Zeitung” under de närmaste tio åren.

I två månader fick Carolus vänta på besked. Då svaret från magistraten äntligen kom – den 21 december 1605 – var det ett avslag. Man kunde inte bevilja Carolus ansökan men man lovade att han även fortsättningsvis skulle få ge ut sin tidning utan inblandning från någon myndighet.

Annons
Annons
Annons