Annons
X
Annons
X

40 000 undernärda inom äldreomsorgen

Det beskrivs som svält och nästintill aktiv dödshjälp. Närmare 40 000 äldre lider av undernäring inom äldreomsorgen. Och fler än 100 000 riskerar att bli det. Det visar statistik från det nationella kvalitetsregistret Senior alert och Socialstyrelsens statistikdatabas som SvD tagit del av.

Matsal på seniorboende. Arkivbild.
Matsal på seniorboende. Arkivbild. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Undernäring är ett komplext problem. Det kan bero på flera samverkande faktorer som sammantaget gör att den äldre inte får i sig tillräckligt med näring. Det kan handla om multisjukdom, demenssjukdom, för lång nattfasta, ensamhet och depression.

I Sverige finns idag cirka 253 000 äldre över 65 år med hemtjänst, korttidsboende eller särskilt boende, enligt Socialstyrelsens statistikdatabas som berör all äldreomsorg i hela landet. Av dessa är i genomsnitt 15,6 procent undernärda, vilket motsvarar 39 500 äldre. Ytterligare 117 500 (46,4%) riskerar att bli undernärda. Och i vissa kommuner är mer än var fjärde äldre undernärd. Det visar statistik från Senior alert, ett nationellt kvalitetsregister för riskbedömning av fallolyckor, trycksår, munhälsa, blåsdysfunktion och undernäring inom äldreomsorgen.

Det finns flera screeninginstrument för att bedöma förekomsten av undernäring. I Senior alert används MNA-instrumentet (Mini Nutritional Assessment), ett frågeformulär som handlar om den äldres födointag, viktförlust, rörlighet, psykisk stress och/eller akut sjukdom, neuropsykologiska problem såsom depression och/eller demenssjukdom samt BMI. Låga poäng tyder på undernäring eller risk för undernäring.

Annons
X

Är man undernärd har man fyra gånger ökad risk att dö.

Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet och känd från TV-serierna “Sveriges bästa äldreboende” och “Sveriges bästa hemtjänst”, har beskrivit undernäringen inom äldreomsorgen i termer av vanvård, svält och nästintill aktiv dödshjälp. Han menar att orsakerna främst beror på bristande resurser och kompetens.

-Det är så onödigt och så skamligt att vi har så många gamla människor i Sverige som inte får i sig den mat och näring de behöver, säger Yngve Gustafson. Och är man undernärd har man fyra gånger ökad risk att dö.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Fotnot: Artikeln har ändrats. I ursprungsartikeln uppgavs i ingressen att SvD tagit del av en rapport. SvD har enbart tagit del av statistik, ej en sammansatt rapport.

  Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet och känd från tv-serierna “Sveriges bästa äldreboende” och “Sveriges bästa hemtjänst”. Foto: Joacim Österstam

  Du använder ordet svält?

  - Ja, det är provocerande, säger Yngve Gustafson. Och det är också min avsikt. För att få uppmärksamhet på det här skamliga problemet för det svenska samhället. Alternativet är att säga att vi har så många äldre som lider av så allvarlig näringsbrist att de riskerar att dö i närtid.

  Vad bör göras?

  - Det måste finnas tid för att sitta med de äldre. Tid för att hjälpa de att få i sig maten. Men det största problemet är att man inte kan individualisera behoven. För man har inte ens kunskapen om vilka behoven är, säger Yngve Gustafson.

  Dietister är en nyckelgrupp för att öka kunskapen och kvaliteten kring maten och måltiderna inom äldreomsorgen.

  Äldreminister Åsa Regnér hoppas att regeringens satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen ska bidra till ökad kvalitet kring de äldres mat och måltider. Foto: Claudio Bresciani/TT

  Äldreminister Åsa Regnér hoppas att regeringens satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen ska bidra till ökad kvalitet kring de äldres mat och måltider. Bland annat genom att kommunerna anställer fler dietister.

  - Det är förfärande siffror att så många lider av undernäring, säger Åsa Regnér. Jag följer de här frågorna dagligen och tycker det är en fråga som vi måste jobba ännu mer med. Och det är en kunskap man behöver ha när man arbetar i äldreomsorgen.

  - Dietister är en nyckelgrupp för att öka kunskapen och kvaliteten kring maten och måltiderna inom äldreomsorgen, säger Åsa Regnér.

  Annons

  Matsal på seniorboende. Arkivbild.

  Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 4
  Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 2 av 4

  Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet och känd från tv-serierna “Sveriges bästa äldreboende” och “Sveriges bästa hemtjänst”.

  Foto: Joacim Österstam Bild 3 av 4

  Äldreminister Åsa Regnér hoppas att regeringens satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen ska bidra till ökad kvalitet kring de äldres mat och måltider.

  Foto: Claudio Bresciani/TT Bild 4 av 4
  Annons
  X
  Annons
  X