4 000 skrev dagbok

Under strecket
Publicerad
Annons

4 000 svenskar utrustades med dagbok under två slumpvis utvalda dagar under år 2000 och 2001. De fick redogöra detaljerat för hela sitt dygn.
Undersökningen är gjord av SCB på uppdrag av regeringen. För tio år sedan gjordes en likadan undersökning och nu kan man för första gången se hur vår vardag förändrats på dessa år. Nyligen publicerade Norge sin studie över befolkningens tid. Resultaten liknade de svenska.
Hittills har SCB bara analyserat en bråkdel av undersökningen. Resultaten begränsas till åldersgruppen 20-64 år.
Sammanfattningen av undersökningen är att hemarbete och förvärvsarbete minskat medan fritiden ökat. Arbetsbelastningen har blivit jämnare mellan kvinnor och män.
Tv-tittandet bland kvinnor har ökat. Både kvinnor och män verkar dock läsa mindre. Vi tillbringar inte mindre tid med barnen än förr.
Kvinnorna anpassar sitt förvärvsarbete efter småbarnen, medan männen jobbar på som vanligt. Män med småbarn lägger dock ner mer tid på hemarbete än barnlösa män.
i Fakta

Sofia Nilsson

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons