Annons

Sanna Rayman:38 bilder och ett ”brott”?

Under strecket
Publicerad

Domen i mangamålet är en lättnad såtillvida att serieforskaren och översättaren Simon Lundström frikänns och åtalet ogillas. Få skulle finna en dom mot Lundström och hans mangateckningar rimlig – det har framgått tydligt inte minst av reaktionerna efter de fällande domarna i tings- och hovrätt.

Dessvärre kan vi inte utropa slutet gott, allting gott. För att nå en friande dom gör Högsta domstolen både en och två piruetter.

Annons
Annons
Annons