Annons
X
Annons
X

300 lärare: Utvisningarna till Afghanistan måste stoppas

Sveriges har tecknat ett återvändandeavtal med Afghanistan. Många barn och ungdomar kan tvingas åka till ett land där de aldrig har varit, där de kan tvingas bli soldater. För oss lärare är eleverna från Afghanistan inte siffror i statistiken. Detta måste stoppas, skriver över 300 lärare i ett upprop.

Den flyktingpolitik som just nu bedrivs i Sverige omöjliggör vårt arbete, och därför måste vi säga ifrån. Det skriver 300 lärare i ett upprop.

Den flyktingpolitik som just nu bedrivs i Sverige omöjliggör vårt arbete, och därför måste vi säga ifrån. Det skriver 300 lärare i ett upprop. Foto: Jessica Gow/TT

DEBATT | UTVISNINGAR

Finns det olika sorters barn – de vi ska skydda och de som vi ska sända tillbaka till krig?

Vi som skriver detta är alla lärare i den svenska skolan och vi har fått ett svårt men hedersamt uppdrag. Vi arbetar varje dag med de nyanlända elever som kommit till Sverige efter att ha flytt från krig. De har blivit en naturlig del av vår grundskolas förberedelseklasser och gymnasieskolans språkintroduktion.

Vårt uppdrag med dessa barn är precis detsamma som med alla barn som vi anförtros av er och vi tar det på lika stort allvar. Vi ska välkomna dem till Sverige, ge dem en meningsfull undervisning och göra dem till trygga och fungerande samhällsmedborgare. Den flyktingpolitik som just nu bedrivs i Sverige omöjliggör vårt arbete, och därför måste vi säga ifrån. Vi kräver att Sverige inte verkställer utvisningarna till Afghanistan.

Annons
X

I dagarna fick en av våra elever sitt utvisningsbeslut. Han är 15 år. Om tre år ska han utvisas till Afghanistan. Han är långt ifrån ensam och riskerar nu att sälla sig till den skara barn som tillbringar åratal av sin uppväxt i krig, i flyktingläger, under jorden eller på flykt. De vars utbildning gång på gång har avbrutits och vars framtidsdrömmar långsamt har smulats sönder. Den här gången med bifall från den svenska regeringen.

För oss lärare är eleverna från Afghanistan inte siffror i statistiken eller alarmerande rubriker. De är unga människor som kanske för första gången i livet har fått en meningsfull, kontinuerlig och välorganiserad utbildning. De har skänkt oss ovärderlig glädje med sin hoppfulla inställning till det nya landet och sin vördnad för skolan. Men vi har också fällt tårar över de berättelser som lagts ihop bit för bit när vi stöttat eleverna att sätta ord på minnen och molande saknad. I stormens mitt har vi samlat oss och tagit ny riktning. Den självklara riktnings­givaren har varit barnens rättigheter såsom de ­lyder i barnkonventionen, läroplanen och skollagen.

Vi är ålagda att skydda barnen mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, mot skada eller övergrepp och vi erkänner barnens rätt till utbildning. Dessa portalskrivningar ur barnkonventionen verkställer vi dagligen i skolans värld.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I och med Sveriges återvändandeavtal med ­Afghanistan tornar ett mörkt moln upp sig. I stället för att få ta igen de förlorade åren av barndom och utbildning hotas våra elever av massutvisning till ett land som i åratal påpekat att det saknar resurser att ge dem som utvisas ett säkert och värdigt välkomnande.

  I våra klassrum hänger barnkonventionen översatt till olika språk. Ska vi nu ta ner den från väggen?

  Ska vi avsluta vårt uppdrag som lärare och förbereda våra elever för ett liv med vapen i hand? Afghanistan är ett land som till en tredjedel kontrolleras av talibaner, under pågående framryckning. Skolväsendet är mycket svagt och rasismen mot folkgruppen hazarer så genomgripande och institutionell att många för länge sedan lämnat landet. Därmed har en stor del av våra elever aldrig bott i det Afghanistan som de nu riskerar att utvisas till, utan arbetat som papperslösa på en svart och farlig arbetsmarknad i Iran, utan några som helst rättigheter. Den enda utbildning som de kommit till Sverige med är något som de lyckats få därifrån, inte från sitt födelseland Afghanistan. Eleverna har ofta ingen kontakt med Afghanistan över huvud taget.

  En av våra elever skrev så här: ”Tack Sverige som gav mig en penna för att rita min framtid istället för en pistol att skjuta människor med”. I skydd från vuxenkrig och soldatliv har vi lärare haft möjlighet att reparera våra elevers känsla av värde, genom att följa skollagen och den barnkonvention vi är i färd med att implementera i lag här i Sverige. Det har väckts ett hopp.

  Med hoppet som drivkraft lyckas vi i vår undervisning. Utan hopp går det inte att lära sig ett nytt språk, nå betyg och förbereda sig för vuxenlivet i vårt komplexa informationssamhälle, såsom de svenska barnen förväntas göra.

  Som lärare förstår vi vad en massutvisning till Afghanistan kommer innebära för var och en av de barn och ungdomar som vi lärt känna.

  Många är vi som nu frågar oss varför de självklara principerna om barns värde och rättigheter inte är tillämpliga på barnen från Afghanistan. Kan det vara sant att Migrationsverket och regeringen gör skillnad på barn om de är födda i Sverige eller i ett annat land? Finns det olika sorters barn – de vi ska skydda och de som vi ska sända tillbaka till krig?

  Vi lärare har fått ett förtroende. Vi kan inte och kommer heller inte stillasittande se på när regeringen raserar det stora och viktiga arbete vi har lagt ner för att säkra de afghanska barnens rätt till trygghet och utbildning. Det vore en skam att massutvisa barn och ungdomar till Afghanistan. Regeringen måste omedelbart stoppa alla sådana planer! Vad är en regering ens värd, om den inte förmår skydda barnen i det egna landet och ge dem en tro på framtiden?

  Camilla Carlberg, lärare i religionskunskap, Enskede gårds gymnasium

  Monika Dolfin, lärare i svenska som andraspråk och engelska, Enskede gårds gymnasium

  Ida Hansen, lärare i svenska som andraspråk, svenska och historia, Enskede gårds gymnasium

  Lina Pilo, förstelärare, Tensta gymnasium

  Emmy-Linda Svensson, förstelärare med språkutvecklande uppdrag, Enskede gårds gymnasium

  Adam Abdi, lärare, Enskede Gårds gymnasium

  Sofie Abrahamsson, pedagog Språkintroduktion, Tensta gymnasium

  Helén Ahlström, lärare i svenska som andraspråk, Liljeholmens gymnasium

  Emma Alfredsson, lärare i svenska som andraspråk och historia, Mimers hus

  Aziza Ali, lärare, Liljeholmens gymnasium

  Anette Althén, lärare, Anders Ljungstedts Gymnasium

  Linda Ammitzböll, lärare, Språkintroduktion

  Camilla Andersson, lärare, Smedbergsskolan

  Emma Andersson, lärare i historia och samhällskunskap, Internationella gymnasiets sprintprogram

  Andreas Andersson, lärare i idrott och religion, Internationella gymnasiets sprintprogram

  Marie Andersson, lärare i svenska och spanska, NTI Mediegymnasiet

  Lena Andréasson, specialpedagog, Angeredsgymnasiet

  Mina Anger, lärare, Mottagningsenheten Bryggan

  Tobbe Anliot, lärare i matematik och historia, Internationella gymnasiets sprintprogram

  Jenny Antonsson, lärare i svenska som andraspråk, Lindåsskolan

  Sofia Arneke Isaksson, lärare, Mottagningsskolan

  Marita Arvidsson, grundskolelärare i svenska, svenska som andraspråk, Rosenborgskolan

  Thomas Arvidsson, gymnasielärare

  Lovisa Ax, lärare i svenska som andraspråk, engelska och SO, Språkintroduktionen Gymnasium Skövde

  Maria Axgaard, lärare i svenska som andraspråk, Liljeholmens gymnasium

  Lars Bergendal, lärare, Smedbergsskolan

  Anna Bergendal, lärare i matematik samt idrott och hälsa, Virginska gymnasiet, språkintroduktion

  Åsa Bergvall, Lärare i svenska som andraspråk på Introduktionsprogrammet, Tannbergsskolan

  Monika Berlin, lärare i svenska som andraspråk, Kopparlundsgymnasiet Västerås

  Eva Björkegren, gymnasielärare, Anders Ljungstedts gymnasium

  Andrea Björkman, lärare, Stenhammarskolan

  Frida Björling, lärare på introduktionsprogram

  Berndt Bock, lärare, Anders Ljungstedts gymnasium

  Annette Bramler, lärare i svenska som andraspråk och bild, Liljeholmens gymnasium

  Elin Brandlöv, lärare i svenska som andraspråk

  Elina Bratt, ämneslärare på språkintroduktion, CLL

  Max Bretschneider, lärarvikarie, Lärarjouren

  Susanne Brunke, Schillerska gymnasiet

  Sara Bruzelli, gymnasielärare, Språkintroduktion, Örnsköldsviks Gymnasium

  Emelie Canadas, lärare i svenska som andraspråk, Vistaskolan

  Jenny Canato Källgren, gymnasielärare, Kungsholmens gymnasium

  Calle Cederblad, lärare, Angeredsgymnasiet

  Maria Cook, lärare i idrott, Katedralskolan, språkintroduktion

  Mercedes Corral, lärare Språkintroduktion, Tensta gymnasium

  Anna Dahl, grundlärare 4-6, Ekenässjöns skola

  Fredrik Dahlberg, lärare i matematik och svenska som andraspråk, Mimers hus

  Susanna Dahlskog, förstelärare, Ekenässjöns skola

  Maja Dalskov, lärare, Alla nationers fria skola

  Emelie Danielsson, lärare, Kinda lärcentrum

  Elisabeth Davidsson, lärare i svenska som andraspråk, Mimers hus

  Hanna Dawson, folkhögskolelärare, Scouternas folkhögskola

  Linn de Wilde, gymnasielärare Språkintroduktion, Langeska gymnasiet

  Franziska Deckert, dramapedagog, teaterledare, Scenskolan Fejm, Fejm för nyanlända

  Tamar Demirijan, modersmålslärare

  Anders Didoff, lärare, IKT-ansvarig, Liljeholmens gymnasium

  Danica Djukanovic, lärare i svenska som andraspråk, Enskede Gårds gymnasium

  Tanja Dombaj, lärare i engelska, specialpedagog, Internationella gymnasiets sprintprogram

  Annelie Drewsen, författare och fd lärare på Språkintroduktion, Tensta gymnasium

  Rizkia Ebrahim, lärare, Marks gymnasium

  Sara Edvardsson Ehrnborg, lärare i svenska, svenska som andraspråk och musik

  Nina Ehrgård Ejlertsson, ämneslärare i svenska, tyska, sociologi, Viktor Rydberg gymnasium

  Gabriella Ekberg, lärare i svenska som andraspråk, Angeredsgymnasiet

  Sara Ekdahl, lärare i svenska som andraspråk, Angeredsgymnasiet

  Fin El Gomati, lärare i svenska som andraspråk, Angeredsgymnasiet

  Fanny Elofsson, lärare, Smedbergsskolan

  Maria Engdell, lärare i svenska som andraspråk, Tallbohovskolan

  Samuel Engelhardt, specialpedagog, lektor, Angeredsgymnasiet

  Jörgen Enocksson, lärare, Framtidsgymnasiet

  Moa Eriksson, lärare i matematik och fysik, Internationella gymnasiets sprintprogram

  Anna Eriksson, lärare i svenska som andraspråk och engelska, Virginska gymnasiet

  Anna-Lotta Fahlström, grundskollärare, Hedlundaskolan

  Ingrid Faste, gymnasielärare i svenska som andraspråk, Kungsängsgymnasiet

  Ewa Flensburgh, SFi-lärare, SFI Komvux Kärnan

  Anna Fogelmark de Richelieu, lärare i svenska som andraspråk, Sturegymnasiet

  Hanne Foltmann, lärare, Enskede Gårds gymnasium

  Daniel Forsling, lärare på Språkintroduktion, Tensta gymnasium

  Mimmi Fransson, förstelärare, Ekenässjöns skola

  Sandra Frisk, lärare, Framtidsgymnasiet

  Emma Fält, lärare i svenska som andraspråk, Söderbymalmsskolan

  Caroline Färnström, lärare, Lunnevads folkhögskola

  Maria Gabrielsson, lärare i svenska som andraspråk, Rosendalsgymnasiet

  Galan Galindo Sjöberg, lärare i historia och religon, Maestroskolan

  Farshid Golchin, lärare i matematik och kemi, samordnare på Språkintroduktion, Mimers hus gymnasium

  Alexander Goldmann, gitarrlärare, ordf. Musiker Mot Rasism, Hisingen Kulturskola

  Sofie Gottschalk Jansson, lärare i musik, Norrevångsskolan 7–9

  Konstantinos Gountas, lärare, Kärrtorps gymnasium

  Jenny Grönberg, lärare vid Språkintroduktion, Älvsbyns gymnasium

  Eva Gusmark, lärare i svenska som andraspråk, Mimers hus

  Viktor Gustafsson-Naess, lärare, Kinda lärcentrum

  Erika Gustavson, förstelärare i svenska som andraspråk samt gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och samhällskunskap, Anders Ljungstedts gymnasium

  Sebastian Gürenwacht, adjunkt, Rudbeckianska gymnasiet

  Marit H Morén, lärare, Smedbergsskolan

  Stina Hallgren, lärare, Lunnevads folkhögskola

  Linnéa Hammarstrand, gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk, Katedralskolan, språkintroduktion

  Erik Hammarström, lärare, Segevångsskolan

  Lars-Inge Hansson, lärare, Framtidsgymnasiet

  Ylva Hansson, lärare i svenska och filosofi, NTI Mediegymnasiet

  Johanna Haskett, gymnasielärare, Västerviks gymnasium

  Ines Hayek, lärare i svenska som andraspråk och engelska, Mimers hus

  Bjarne Henricsson, lärare i svenska som andraspråk och SO, Mimers hus

  Annelie Herbst, lärare, kartläggare, Språkcentrum

  Henry Hermansson, lärare, Lunnevads folkhögskola

  Fouadi Hijazi, lärare i engelska, arabiska och franska, Internationella gymnasiets sprintprogram

  Lisa Hoffman Carlsson, ämneslärare i SO, Viktor Rydberg gymnasium

  Lars Hoffsten, lärare, Lunnevads folkhögskola

  Frida Hol, lärare, S:t Botvids gymnasium

  Johanna Hollsten, ämneslärare på språkintroduktion, CLL

  Barbro Holmlund, lärare i svenska som andraspråk, Liljeholmens gymnasium

  Eva-Lena Holmner, lärare i svenska som andraspråk samt Vård- och omsorgsprogrammet, Mimers hus

  Jenny Hostetter, lärare i svenska som andraspråk, projektledare

  Cattis Hummelstrand, lärare i svenska som andraspråk, Kärrtorps gymnasium

  Malin Huzell, lärare, Arlandagymnasiet

  Lisa Högberg, lärare i svenska som andraspråk

  Malin Höglund, lärare i svenska, Gullmarsskolan

  Kerstin Idevall, lärare i svenska som andraspråk, Rosendalsgymnasiet

  Sara Idvardsson, ämneslärare på språkintroduktion, CLL

  Andreas Ingmarsson, gymnasielärare, Anders Ljungstedts gymnasium

  Zandra Ingvald, lärare, Stenhammarskolan

  Jesper Isaksson, lärare Språkintroduktion, Tensta gymnasium

  Therese Isberg, lärare i svenska som andraspråk, Kevingeskolan

  Linda Jacobsson, lärare i svenska som andraspråk, Liljeholmens gymnasium

  Birgit Jakobsson, lärare i svenska, svenska som andraspråk och historia, Mimers hus

  Maria Jallow, lärare sfi

  Elsa Jansson, lärare, Smedbergsskolan

  Helen Jansson, lärare, Smedbergsskolan

  Jennie Jedenborg, lärare, Marks gymnasium

  Trude Johansen, lärare i svenska, Grimstaskolan

  Maria Johansson, lärare i medieämnen, NTI Mediegymnasiet

  Kristina Johansson, lärare på sfi

  Cornelia Johansson, lärare i svenska som andraspråk, Liljeholmens gymnasium

  Erika Johansson, gymnasielärare och förstelärare, Anders Ljungstedts gymnasium

  Jimmy Jonecrantz, lärare, NVU Brinellskolan

  Jens Jörnborn, lärare årskurs 5, Hjortsjöskolan

  Sanel Kadunic, lärare, Framtidsgymnasiet

  Malin Karlsson, lärare i svenska som andraspråk Språkintroduktionsprogrammet, Älvsbyns gymnasium Språkintroduktionsprogrammet

  David Karlsson, lärare i engelska, Ekillaskolan

  Miriam Karlsson, lärare i förberedelseklass, Landsbro skola

  Susanna Kellgren Lundberg, förstelärare i svenska, Anders Ljungstedts gymnasium

  Marjan Keshavarz, resurspedagog och mentor Språkintroduktion, Tensta gymnasium

  Pia Kjellson, förstelärare, Startskolan

  Elvir Kosovac, lärare, Framtidsgymnasiet

  Annette Kristinehamn, lärare, Startskolan

  Aldijana Kurtovic, grundlärare 1-6, Ekenässjöns skola

  Christina Källstrand, lärare i engelska, Ungdomscentrum

  Lotten Landsbro, lärare i svenska som andraspråk, Lerums gymnasium

  Jonas Larsson, lärare i svenska som andraspråk och svenska, Mimers hus

  Martin Larsson, ämneslärare i svenska som andraspråk, Katedralskolan, språkintroduktion

  Suzanne Laurén, lärare, Liljeholmens gymnasium

  Kamilla Lie, lärare, Smedbergsskolan

  Katarina Lilja, ämneslärare på språkintroduktion, CLL

  Charlotte Lilja Pittuco, lärare, Blackebergs gymnasium

  Elisabeth Liljegren, speciallärare, Anders Ljungstedts gymnasium

  Jens Liljeqvist, lärare i slöjd, Gunneboskolan

  Moa Lind, lärare i svenska som andraspråk, Ale gymnasium

  Eleonor Lindberg, lärare på Språkintroduktion, Tensta gymnasium

  Håkan Lindberg, ämneslärare i musik, Viktor Rydberg gymnasium

  Olof Lindberg, lärare, Framtidsgymnasiet

  Fredrik Lindborg, lärare i bild, Rinkebyskolan

  Åsa Linde, lärare i svenska som andraspråk, Enskede Gårds gymnasium

  Jessica Lindgren Meng, gymnasielärare, Rekarnegymnasiet

  Marianne Lindmark, specialpedagog, Magelungen Utveckling

  Sarah Lindqvist, lärare, Skiftingehus

  Emil Lindström, lärare, Hammarskolan

  Cecilia Lindström, lärare, Djurgårdsskolan

  Bert-Ola Lindström, lärare, Framtidsgymnasiet

  Alexandra Ljungkvist-Sjölin, lärare i svenska som andraspråk och teater, Liljeholmens gymnasium

  Jenny Look, lärare, Smedbergsskolan

  Björn Lundgren, lärare, Angeredsgymnasiet

  Sara Lundgren, lärare i historia och religon, NTI Mediegymnasiet

  Irma Lundin, lärare, Navet Vetlanda

  Erik Lundvall, lärare Språkintroduktion, Tensta gymnasium

  Malin Lydell Manfjärd, lärare, Marks Gymnasium

  Tracy Lynn Schankin, förstelärare engelska för nyanlända elever, Skiljeboskolan

  Pernilla Löfgren, ämneslärare i svenska, historia, Viktor Rydberg gymnasium

  Karin Löfving, lärare, Kinda lärcentrum

  Emma Malmgren, lärare på sfi

  Frida Malmin, lärare i SO, Språkintroduktion Uddevalla

  Ivanka Mandaric, lärare i so och svenska som andraspråk, Tallbohovskolan

  Dejan Marijanac, lärare i svenska som andraspråk, religion och geografi, Sprintgymnasiet

  Linda Martins, förstelärare svenska som andraspråk, Hagnässkolan

  Cecilia Martinsson, lärare på språkintroduktion, Lerums gymnasium

  Karin Mattsson, lärare på språkintroduktion, Väddö folkhögskola

  Karin Mayorga, gymnasielärare svenska som andraspråk och religion, Enskede gårds gymnasium

  Karin Medin, lärare på introduktionsprogram

  Andrea Melander, lärare i svenska som andraspråk, Angeredsgymnasiet

  Sezen Mert, lärare på Språkintroduktion, Tensta gymnasium

  Marie Moberg, lärare, Kinda lärcentrum

  Mahboubeh Molai, lärare, Parkskolan

  Pia Mollberg, lärare i svenska som andraspråk, Hammenhögs friskola

  Sosso Mondej, ämneslärare i matematik, fysik, Viktor Rydberg gymnasium

  Majid Mowla, resurspedagog Språkintroduktion, Tensta gymnasium

  Emily Munya, lärare i svenska som andraspråk

  Fabian Nekoian, pol mag & gymnasielärare Hi, Sh & SPI, Rudbeck gymnasium

  Carol Nicola, lärare, Framtidsgymnasiet

  Annika Nilsson, grundskollärare, Svensgårdsskolan

  Charlott Nilsson, lärare

  Linda Nilsson, lärare i svenska som andraspråk

  Filip Nilsson, lärare i svenska som andraspråk, Angeredsgymnasiet

  Sofie Nohr, lärare

  Helena Norberg, ämneslärare i svenska som andraspråk, spanska, Viktor Rydberg gymnasium

  Marie Nord, lärare, Kinda lärcentrum

  Sabina Nordgren, lärare, Hammarskolan

  Maja Nordström, lärare i svenska som andraspråk och samhällskunskap, Internationella gymnasiets sprintprogram

  Elina Nordvall-Meijer, gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk, Slottegymnasiet

  Margareta Norrman, lärare, Hammarskolan

  Cecilia Novoa, lärare i svenska som andraspråk, Enskede Gårds gymnasium

  Hildegard Nufer, speciallärare, Kinda lärcentrum

  Sofia Nygård, gymnasielärare, Rudbeck gymnasium

  Katarina Nåteryd, lärare, Hammarskolan

  Tiia Ojala, lärare i svenska som andraspråk

  David Olanders, lärare i svenska som andraspråk, IMSPR Tyresö gymnasium

  Sandra Olsson, gymnasieärare i svenska, svenska som andraspråk, Katedralskolan, språkintroduktion

  Rebecca Palm, gymnasielärare

  Anna Palmblad, ämneslärare, Aranäsgymnasiet

  Iman Pasafkand, lärare Språkintroduktion, Tensta gymnasium

  Katarina Perite, lärare på introduktionsprogram

  Cia Persson, grundskolelärare i SO 4-9, Nosabyskolan

  Ann Persson, lärare i svenska som andraspråk, Liljeholmens gymnasium

  Anna-Maria Peter, lärare på Språkintroduktion, Tensta gymnasium

  Andreas Petterson, ämneslärare SO, Viktor Rydberg gymnasium

  Jessica Pettersson, lärare

  Ami Pettersson, lärare, Center för språkintroduktion

  Susanne Pettersson, lärare i svenska som andraspråk, Årstaskolan

  Anna Pollack, lärare, Smedbergsskolan

  Rebecca Ponce, gymnasielärare, Västerviks gymnasium

  Anders Pålsson, lärare, Center för språkintroduktion

  Ingemar Rander, specialpedagog, ämneslärare i grundskolan, Katedralskolan, språkintroduktion

  Annika Ranestål, specialpedagog, Liljeholmens gymnasium

  Afsar Ranjbar, lärare i matematik och no, Rosendalsgymnasiet

  Louise Rickman, lärare i SO, Skiljeboskolan

  Erik Riselius, lärare, Hammarskolan

  Emma Risén, gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk, Anders Ljungstedts gymnasium

  Thomas Risgaard, lärare

  Mia Rolandsdotter, folkhögskolelärare, Stensunds folkhögskola

  Linda Roman, lärare, Hammarskolan

  Joceline Romero, Socialpedagog Språkintroduktion, Tensta gymnasium

  Lena Rosell-Larsson, lärare, Filbornaskolan

  Hanna Rosén, lärare Introduktionsprogrammen, Rudbeck gymnasium

  Cecilia Rosengren, lärare i svenska som andraspråk, Liljeholmens gymnasium

  Marie Runnström, lärare i svenska som andraspråk

  Charlotte Rydström, lärare, Kinda lärcentrum

  Iman Saadi, lärare i matematik och SO, NTI Mediegymnasiet

  Elisa Saarikettu Nykvist, lärare i svenska som andraspråk, Liljeholmens gymnasium

  Per Sahlström, lärare Språkintroduktion, Tensta gymnasium

  Lona Salam, lärare, Enskede Gårds gymnasium

  Marika Sandahl, lärare

  Karolina Sandahl, Lärare i samhällskunskap, religion och psykologi, Globala gymnasiet

  Mia Sandblom, lärare i sfi, Vuxenutbildningen

  Lotten Sandelin, lärare i matematik och biologi vid Introduktionsprogrammet, Jämtlands gymnasium

  Louisa Savvidou, lärare, SPRINT-gymnasiet

  Pernilla Schoultze Barrientos, lärare, IMSPR Tyresö gymnasium

  Mediha Sejdinovic, lärare i svenska som andraspråk, Hagnässkolan

  Monika Sennerstrand, lärare i musik, Ekenässjöns skola

  Fredrik Seth, lärare, Framtidsgymnasiet

  Annika Sjöblom, linjeledare, lärare, Lunnevads folkhögskola

  Linda Sjögren, specialpedagog, NTI Mediegymnasiet

  Kristina Sjöstrand, specialpedagog, Aranäsgymnasiet

  Jonas Skoglung, lärare, Smedbergsskolan

  Mia Skoog, lärare, Internationella gymnasiets sprintprogram

  Ditte Sorbon-Ekström, lärare, Enskede gårds gymnasium

  Anna Steneröd, lärare

  Saga Stenlöf, ämneslärare, Mimers hus gymnasium

  Ulrika Stenmark, lärare, Hammarskolan

  Johanna Stjerna, lärare Språkintroduktion, Rudbeck gymnasium

  Maja Stjärndotter, lärare i svenska som andraspråk, religion och geografi, Sprintgymnasiet

  Pamela Strang, lärare i svenska som andraspråk, Enskede gårds gymnasium

  Ute Stöckmann, lärare, Smedbergsskolan

  Linda Svedin, lärare i svenska som andraspråk, Tallbohovskolan

  Gunvor Svensson, lärare i svenska som andraspråk, Moga/Alboskolan

  Nina Svensson, lärare, Blackebergs gymnasium

  Angelika Söderlind, lärare, Språkintroduktionsprogrammet

  Tove Thofelt, lärare i musik, Storsjögymnasiet

  Kim Thyrén, lärare, Smedbergsskolan

  Malin Topp, lärare i svenska som andraspråk, Angeredsgymnasiet

  Elsie Trulsson, lärare

  David Törnberg, lärare i musik, Eksjö gymnasium

  Olle Uppenberg, lärare på språkintroduktionen, S:t Botvids gymnasium

  Eva Vieweg, förstelärare, lärare i svenska som andraspråk, Södermalmsskolan

  Niklas von Arnold, lärare i svenska som andraspråk, Angeredsgymnasiet

  Matilda von Bahr, svensklärare, Globala gymnasiet

  Linda Vånemo, lärare, Filbornaskolan

  Cecilia Wallin, lärare Introduktionsprogrammen, Rudbeck gymnasium

  Amanda Wallmon, lärare i engelska och religion, Rosendalsgymnasiet

  Kicki Wellin, lärare, Enskede Gårds gymnasium

  Patrik Westerbring, lärare i svenska som andraspråk, Angeredsgymnasiet

  Catharina Widegren, lärare i svenska som andraspråk, Sturebyskolan

  Karin Wikström, lärare

  Lina Winberg, lärare i svenska, svenska som andraspråk och filosofi

  Helena Windahl, specialpedagog, Smedbergsskolan

  Per Wingård, lärare i svenska som andraspråk, Rosendalsgymnasiet

  Sofia Wärn, gymnasielärare Språkintroduktion, Langeska gymnasiet

  Emeli Ydringer, lärare, Kinda Lärcentrum

  Kamil Yildiz, lärare Språkintroduktion, Tensta gymnasium

  Rebecca Zimmerman, lärare i svenska som andraspråk, IMSPR Tyresö gymnasium

  Cathrine Zimonyi, lärare, Ale gymnasium

  Leif Åhman, lärare, Hammarskolan

  Marléne Åström, lärare i svenska som andraspråk, Rosendalsgymnasiet

  Tommy Öberg, gymnasielärare, Rudbeckianska gymnasiet

  Karin Öhman, lärare i svenska som andraspråk, Enskede gårds gymnasium

  Petrus Öhman, lärare i svenska, svenska som andraspråk och filmkunskap, Bolllnäs folkhögskola

  Ellenor Örström, ämneslärare svenska, historia, Viktor Rydberg gymnasium

  Annons
  Annons
  X

  Den flyktingpolitik som just nu bedrivs i Sverige omöjliggör vårt arbete, och därför måste vi säga ifrån. Det skriver 300 lärare i ett upprop.

  Foto: Jessica Gow/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X