Annons
X
Annons
X

30 länder i Europa har författningsdomstol

Kan inte getingarna och knotten få någon att tänka högt i de ­viktiga författningsfrågorna, undrar förre talmannen Thage G. Peterson (SvD Brännpunkt 14/7).

Sen surrar han vidare om att förslaget om en författningsdomstol borde kastas i papperskorgen.

En sådan inrättning skulle omyndigförklara det demokratiska politiska systemet som fungerat väl sedan parlamentarismen infördes i Sverige, menar Peterson.

Annons
X

Motviljan mot författningsdom­stol är visserligen en klassisk ­socialdemokratisk ståndpunkt, men det har ändå hänt en hel del under senare år som skulle kunna ge Peterson anledning till lite nya tankar i hängmattan.

En viktig förändring är att Europakonventionen om mänskliga rättigheter har infogats i svensk grundlag. Alltfler svenskar får numera upp sina klagomål i domstolen i Strasbourg.

En annan nyhet är EU:s stadga om grundläggande rättigheter från 2000, som får bindande verkan om det nya fördraget antas. Därmed kan fler frågor kring fri- och rättigheter komma att avgöras av EG-domstolen i Luxemburg.

Svenska regeringar, både socialdemokratiska och borgerliga, har stött det växande rättsliga samarbetet i Europa. Men det ligger inget egenvärde i att inhemska tvister om procedurer och grundläggande rättigheter hanteras på europeisk nivå.

Tvärtom, de bör kunna dömas av våra egna domstolar. Hur ska vi kunna få hem sådana frågor till Sverige?

En författningsdomstol med uppgiften att bedöma om lag strider mot grundlag är en god början.

En tredje förändring är att allt fler länder faktiskt har inrättat författningsdomstolar under senare år. Sådana finns idag i de flesta europeiska stater, över 30.

Varför har nästan alla de nya demokratierna följt detta spår? Ja, knappast för att sätta folkstyret ur spel och ge all makt åt juristerna. Syftet är i stället att ge auktoritet och styrka åt de demokratiska spelreglerna.

I Sverige krävs det två riksdagar för att ändra grundlagen, med val emellan. Är det då rimligt att en tredje riksdag fritt ska kunna tolka grundlagens innebörd?

Kanske något för den förre talmannen att fundera över i hängmattan.

Amelie Tarschys Ingre

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X