Per Gudmundson:3 av 4 avviker vid utvisning

Inrikesminister Anders Ygeman och justitieminister Morgan Johansson har mycket att göra om återvändandet ska fås att fungera.
Inrikesminister Anders Ygeman och justitieminister Morgan Johansson har mycket att göra om återvändandet ska fås att fungera. Foto: Tomas Oneborg / Svenska Dagbladet
Under strecket
Publicerad
Annons

Uppemot 80 000 av dem som sökte asyl förra året ska avvisas, har inrikesminister Anders Ygeman (S) sagt. Ungefär drygt hälften av dem som får avslag på sin asylansökan lämnar landet frivilligt, att döma av hur det sett ut historiskt. Men av dem som polisen ska av- eller utvisa avviker mer än 75 procent. Det framgår av Migrationsverkets och Polismyndighetens granskning av det så kallade återvändandeuppdraget, som publicerades på onsdagen.

I själva verket är det bara en dryg fjärdedel av av- och utvisningsbesluten som ens är teoretiskt möjliga att verkställa. Och i praktiken förmås mycket färre än så att lämna landet. Av de närmare 8 900 återvändandeärenden som granskades var det bara knappt 2 400 där det inte förelåg någon form av juridiska hinder, förenklat uttryckt.

Annons
Annons
Annons