Annons
X
Annons
X

Per Gudmundson: 3 av 4 avviker vid utvisning

Svenskt flykting­mottagande
Inrikesminister Anders Ygeman och justitieminister Morgan Johansson har mycket att göra om återvändandet ska fås att fungera.
Inrikesminister Anders Ygeman och justitieminister Morgan Johansson har mycket att göra om återvändandet ska fås att fungera. Foto: Tomas Oneborg / Svenska Dagbladet

Uppemot 80 000 av dem som sökte asyl förra året ska avvisas, har inrikesminister Anders Ygeman (S) sagt. Ungefär drygt hälften av dem som får avslag på sin asylansökan lämnar landet frivilligt, att döma av hur det sett ut historiskt. Men av dem som polisen ska av- eller utvisa avviker mer än 75 procent. Det framgår av Migrationsverkets och Polismyndighetens granskning av det så kallade återvändandeuppdraget, som publicerades på onsdagen.

I själva verket är det bara en dryg fjärdedel av av- och utvisningsbesluten som ens är teoretiskt möjliga att verkställa. Och i praktiken förmås mycket färre än så att lämna landet. Av de närmare 8 900 återvändandeärenden som granskades var det bara knappt 2 400 där det inte förelåg någon form av juridiska hinder, förenklat uttryckt.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  De ökade incitamenten att återvända tycks inte nämnvärt ha förbättrat resultaten. Den 1 juni ändrades lagen så att den som stannar kvar efter avslag inte längre har rätt till ekonomiskt bistånd. Hittills har lagändringen medfört att ungefär 3 000 personer har förlorat sitt stöd, och därmed skrivits ut ur mottagningssystemet. Men mer än en tredjedel av dessa har avvikit – och fler bor olovligen kvar på Migrationsverkets anläggningar än som har åkt hem. Knappt 250 personer har registrerats som utresta, medan fler än 300 har stannat kvar i verkets boenden och nu är föremål för avhysningsprocesser.

  Annons
  X

  Ett annat incitament att självmant återvända är återetableringsstödet, som erbjuds vissa. Det motsvarar 30 000 svenska kronor (15 000 för omyndiga), och för en familj maximalt 75 000 kronor. Hittills i år har närmare 2 100 stöd beviljats, vilket förvisso är runt tio gånger så många som förra året, men ändå bara en fraktion av målsättningen.

  Med nuvarande incitamentsstruktur, regelverk och praxis framstår alltså Ygemans 80 000 som en omöjlig uppgift redan på papperet. Så vad kan göras?

  En hel del arbete sker närmast i onödan, kan man konstatera. Det finns exempelvis just nu mer än 1 500 mongoler (!) inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Asylsökande från Mongoliet får dock sällan uppehållstillstånd – bara totalt 186 stycken de senaste fem åren. I rapporten dras slutsatsen att mongolerna främst söker asyl inte för att de behöver skydd, utan för att arbeta under processen. På samma sätt kommer fortfarande närmare var tionde asylsökande från länder på västra Balkan, trots åtstramningarna. Minskas mängden ogrundade asylansökningar slipper man också motsvarande mängd återvändandearbete.

  Dessutom kan incitamentsstrukturen stärkas. Man kan öka den sökandes vilja att vara tillmötesgående i asylprocessen (exempelvis i fråga om identifiering) genom att tydligare koppla deltagandet till möjligheten att få uppehållstillstånd, och genom att vidga tvångsmedlen och straffbarheten vid regelbrott.

  Man kan även förbättra återetableringsstödet. Det kan tyckas stötande och slösaktigt att betala till någon som ändå snart saknar rätt att uppehålla sig i Sverige – men frivillighet är det överlägset mest effektiva sättet att få till stånd ett återvändande, och kostnaden är ur svenskt perspektiv ändå avgjort lägre än vid ett kvarstannande.

  Man kan också göra det svårare att leva illegalt i landet. Det finns undantag i de regler om indragna bidrag som infördes den 1 juni, gällande omyndiga och vårdnadshavare till omyndiga. Sådana undantag kan förstås diskuteras.

  Slutligen finns en mängd förslag på hur Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården kan samverka bättre. Byråkrati och sekretessregler kan förenklas, enligt granskningen.

  Viktigast av allt är nog dock att våga inse att Anders Ygemans snack om 80000 än så länge bara är varmluft, och att det kommer att krävas riktiga reformer.

  Annons

  Inrikesminister Anders Ygeman och justitieminister Morgan Johansson har mycket att göra om återvändandet ska fås att fungera.

  Foto: Tomas Oneborg / Svenska Dagbladet Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X