3 000 år gamla skatter hittade

3 000 år gamla smycken, lergods och andra förhistoriska fynd har hittats. Skatterna tros ha härstammat från stenåldern, från en sedan länge utdöd stenålderskultur vid namn Lapitas.

Under strecket
Publicerad
Annons

Patrick Nunn, professor för oceangrafi, vid University of the South Pacific på Fiji, berättar om en två månader lång utgrävning vid Bourewa Beach på huvudön Viti Levu. Utgrävningen avslöjar hus byggda på pålar, stora kvantiteter av lergods, stenverktyg och smycken, alla 3 000 år gamla och kännetecken från Lapitakulturen. Han förklarar fynden:

– De här skatterna visar att Lapitasfolket bestod av skickliga hantverkare och konstnärer, säger Nunn till Associated Press.

Annons
Annons
Annons