271 miljoner till multisjuka gamla

Vården ska bli bättre för gamla med många sjukdomar. Regeringen anslår därför 271 miljoner kronor i år enligt ett avtal med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om en särskilt riktad satsning på denna svåra patientgrupp.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson skriver tillsammans med SKL:s ordförande Anders Knape (M) i Svenska Dagbladet om satsningen på de multisjuka gamla. Bakgrunden är att många personalgrupper deltar på olika sätt i omsorgen av dessa gamla. Pengarna går till tre delsatsningar:

Kvaliteten ska bli bättre med hjälp av bland annat utvecklingsledare som ska stödja ”ett systematiskt och långsiktigt förbättringsarbete” hos kommunerna och landstingen. Med hjälp av försöksverksamheter ska ett helhetsperspektiv utvecklas för att ”främja en sammanhållen vård- och omsorgsprocess”. Kommuner ”som väljer att frivilligt införa värdighetsgarantier i enlighet med Socialstyrelsens vägledning” får från nästa år ”prestationsbaserade stimulansbidrag”.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons