Annons

Elander Knip: 250 000 per barn – nog för lite

Vad krävs för att barnen ska avstå sin arvslott? Paret vill att deras barn från tidigare förhållanden väntar med att ta ut sitt arv tills båda har gått bort. Advokat Caroline Elander Knip reder ut vad som gäller.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Vi är mellan 75 och 80 år, gifta och har fyra särkullbarn, två var. Vi har inga gemensamma barn. I vårt nuvarande testamente står det att barnen skall ha sin laglott efter den först avlidne och därefter få resterande del av sitt arv när den kvarlevande av oss dör. De ska med andra ord bli efterarvingar.
Vi funderar nu på att få vart och ett av våra barn att skriva på ett avtal där de avstår från sin laglott till förmån för den efterlevande av oss och blir efterarvingar.
Som incitament för våra barn att skriva på ett sådant avtal har vi tänkt att de ska få ett förskott på arvet omgående. Vi har tänkt oss 250 000 kr till var och en som accepterar.
Våra totala tillgångar är cirka 8 miljoner, ingen enskild egendom. Om något av barnen inte accepterar detta, kommer vi att skriva in i testamentet att denne inte blir efterarvinge utan får endast sin laglott.
Är det juridiskt möjligt att göra som vi tänkt?

Annons
Annons
Annons