23 skolchefer: Staten måste sluta detaljstyra skolan

Mer än någonsin behövs en organiserad och regelbunden dialog mellan skolhuvudmän och regeringen. Kommunerna behöver inkluderas i förslag och reformer, så att ansvar och befogenheter hänger ihop. Vi skolchefer vill delta i det arbetet. På så sätt kan vi få till stånd en nationell samling för skolan på riktigt, skriver skolchefer i 23 kommuner.

Under strecket
Publicerad
Lars Pehrson
Foto: Lars Pehrson
Annons

För att resultaten i svensk skola ska lyfta ordentligt behöver dagens förtroendegap mellan stat och kommun överbryggas. Regeringen och ansvariga myndigheter borde ta tillvara fördelarna med en lokalt förankrad skola.

Annons
Annons
Annons