Annons
X
Annons
X

20 miljoner radioapparater blir obrukbara

Uppemot 20 miljoner FM-mottagare i Sverige blir obrukbara när FM-nätet släcks.

Debatten om DAB-radio
[object Object]
1933 Radiolyssnare med den senaste modellen av radio. Foto: PRESSENS BILD

Regeringen lade på onsdagen fram en mängd förslag kring villkoren för public service den kommande 5-årsperioden. Ett förslag i propositionen är att det analoga radionätet avvecklas och ersätts av en digitalt marksänd radio.

Utgångspunkten i planen är att FM-nätet släcks om nio år. Ett definitivt datum kommer att bestämmas i det arbete som nu påbörjas där en nyutsedd branschsamordnare ska samarbeta med Myndigheten för radio och tv.

En släckning av FM-nätet betyder också att de många radiomottagare som finns i svenska hem inte längre fungerar.

Annons
X

– Ja, de som bara kan ta emot FM blir obrukbara, säger Martin Persson, kansliråd på kulturdepartementet.

Lagförslaget innehåller inga uppgifter kring hur många radioapparater som omfattas men i utredningen som föregick propositionen fanns en uppskattning på 20 miljoner.

Än idag är nästan alla rena radiomottagare som säljs helt analoga, bland annat de som finns i bilar. I utredningen räknar man emellertid med att försäljningen av digitala mottagare kommer att öka i takt med att priset sjunker.

– Det finns ju sändningar idag men de har inte fått något stort genomslag men priset på mottagarna är på väg att sjunka i och med att fler länder går över till digitala sändningar, säger Persson.

I andra länder, till exempel Norge, har övergången till digital teknik villkorats av att ett antal kriterier är uppfyllda, bland annat vad gäller täckning. Martin Persson tror att liknande kriterier kan tas fram för den svenska övergången. En annan faktor att beakta är att hushållen ska hinna anpassa sig och skaffa sig digitala mottagare.

– Att datumet för övergången är satt så långt fram i tiden är en konsekvens av att många måste byta ut sina mottagare, säger Martin Persson.

I propositionen tar man upp för– och nackdelar med övergången från analogt till digitalt. Att uppemot 20 miljoner mottagare skrotas uppvägs enligt propositionen bland annat av att lyssnarna får tillgång till fler rikstäckande radiokanaler.

Hur allmänbildad är du? Testa dig själv!

Vad har inte varit en pjäs i Monopol? quiz.svd.se Vad heter Douglas karaktär i Wall street? quiz.svd.se Vilken Ericsson-mobil kom 1999? quiz.svd.se
Annons
Annons
X

1933 Radiolyssnare med den senaste modellen av radio.

Foto: PRESSENS BILD Bild 1 av 2

DAB-radio.

Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN/SCANPIX Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X