Annons

Dick Harrison:Försökte man införa livegenskap i Sverige?

Under strecket
Publicerad

I Östeuropa blev det på 1400- och 1500-talen vanligt att bönderna ”bands till torvan” och blev livegna under sina herrar. Ett liknande system introducerades så småningom i Danmark. Men gjorde inte herremännen något försök att trumfa igenom livegenskap i kungariket Sverige?

Jo, men försöken misslyckades. Ett av de kändaste exemplen är från Småland, ett landskap som drabbades mycket hårt av digerdöden och agrarkrisen. Bevarade källor vittnar om omfattande ödeläggelse av gårdar, något som stärkte de överlevande böndernas ställning på frälsets bekostnad. Herremännen sökte råda bot på problemet genom lagstiftning. Ett markant uttryck för deras strategi var Växjöstadgan, som antogs av ett möte vid räfstetinget i Växjö vid midsommaren 1414 under ledning av bland andra biskop Eskil, lagman Karl Magnusson, fogden Brynolf Magnusson och riddarna Magnus Sture och Magnus Birgersson. Stadgan, som riktar sig till allmogen i Tiohärads lagsaga, förbjuder landbor att lämna sina gårdar innan den avtalade städjotiden på sex år är till ända. Kraven på bönderna blir även i övrigt hårdare än tidigare. Landborna måste fullgöra åtta dagsverken om året samt företa en årlig resa å husbondens vägnar. De skall avstå hälften av sina skördar från humlegårdar och trädgårdar.

Annons
Annons
Annons