Annons

Lena Lind Palicki:19 faktorer avgör om du förstår denna text

Lättläst?
Lättläst? Foto: Gorm Kallestad/TT

Luft och breda marginaler gör en text mer lättbegriplig. Men också korta meningar och rak ordföljd ökar läsbarheten. Viktigast av allt är dock att anpassa sin text till mottagaren.

Under strecket
Publicerad

Vad gör en text lätt att läsa och förstå för personer med lässvårigheter? Det har undersökts i projektet Begriplig text (begripligtext.se). Dyslexiförbundet, Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet och Förbundet för personer med utvecklingsstörning har låtit sina medlemmar testa och bedöma texter, intervjuat dem om vad de tycker fungerar och låtit dem ta ställning till påståenden om läsbarhet. Även ögonrörelsekamera har använts för att registrera hur blicken rör sig genom texten.

Ett av huvudresultaten är att vad som gör en text läsbar och begriplig till stora delar är gemensamt, oavsett vilken funktionsvariation läsaren har. När resultaten analyserades i nära samarbete med forskare och berörda myndigheter kunde 19 faktorer identifieras. Av dessa lyftes några fram som speciellt viktiga, och de beskriver i lika hög grad formen som språket – och samspelet däremellan.

Annons
Annons
Annons