Annons
X
Annons
X

18000 nya jobb med Rot och Rut

En ny rapport visar att Rut- och Rot-avdragen skapat minst 18000 nya jobb på bara ett år, vilket är en succé. Därför är det obegripligt att oppositionen vill avskaffa Rut och på sikt även Rot, skriver Företagarnas vd och chefekonom.

BRÄNNPUNKT | RUT OCH ROT

En ny rapport från Företagarna visar att Rut- och Rot-avdragen har skapat minst 18000 nya jobb i Sverige bara det senaste året. Dessutom ökar användningen av avdragen hela tiden. Statskassan går med plus, svarta jobb har blivit vita och utanförskapet minskar. Därför är det obegripligt att oppositionen vill avskaffa Rut och på sikt Rot vid en eventuell valvinst.

Antalet ansökningar om att utnyttja Rot- och Rut- avdragen har överträffat i stort sett alla förväntningar. Under det senaste året (juli 2009–juni 2010) har närmare 890000 personer ansökt om avdrag och minst 18000 nya jobb har skapats i Sverige det senaste året. Sannolikt är de positiva effekterna ännu större. Skulle vi räkna upp siffrorna på basis av endast det senaste kvartalet skulle det bli än fler skapade jobb, eftersom användningen av avdragen hela tiden ökar.

Framför allt på hemservicesidan kommer den stora skaran nya jobb, minst 4000, från arbetslöshet eller utanförskap. En helt ny sektor med stor potential har äntligen fått rimliga för- utsättningar. Mängder av nya företag har startats och det har inte kostat staten ett öre. Istället får Anders Borg in minst en krona, och förmodligen betydligt mer, per satsad avdrags-krona. Kort sagt – avdragen har varit en succé.

Annons
X

Allt talar också för att de positiva effekterna egentligen är större:

• Framför allt vad gäller Rot, men till viss del även Rut, kan de totala projekten vara betydligt större än den avdragsberättigade delen. Företagen måste givetvis anpassa sysselsättningen efter hela projekten/omsättningen, det vill säga sysselsättningen blir totalt sett högre som en effekt av avdraget.

• Avdragen kan på marginalen innebära att företaget vågar nyanställa och därmed expandera även på andra ej avdragsberättigade marknader. Genom att kunna konkurrera på hushållsmarknaden vågar fler starta städföretag och/eller växa även på företagsmarknaden.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  • Den ovan beräknade effekten gäller heltidsjobb. Framför allt i Rut-sektorn torde dock en betydande del av arbetena vara av deltidskaraktär. Detta innebär att än många fler personer därmed kommer ut på arbetsmarknaden.

  Antalet hemserviceföretag som fått jobb tack vare avdraget är enligt Skatteverkets statistik cirka 11400 stycken. Det totala antalet företag i sektorn är ungefär lika stort. Sektorn är således i mycket stor omfattning beroende av Rut-avdraget. En undersökning av Almega pekar också på att omkring hälften av sysselsättningen skulle försvinna om Rut-avdraget försvann.

  Men trots allt detta hotas nu Rut-avdraget av oppositionen som håller fast vid sina planer att skrota det vid en valseger. Planer på att istället sänka momsen på vissa hemtjänster har framförts av Miljöpartiet, men effekterna av det förslaget är avsevärt mindre och sämre än dagens avdrag.

  Kort sagt, Rot- och Rut-avdragen är effektiva och ekonomiskt lönsamma för både företagen och statskassan. Att avdragen finns kvar är en viktig del av näringspolitiken för att bekämpa svartjobb och för att skapa nya växande marknader. Det är därför mycket beklagligt och hotande för en hel bransch att oppositionen planerar att avskaffa Rut-avdraget vid en eventuell valvinst.

  De argument som förs fram för att ta bort avdraget är också felaktiga, bland annat att det skulle bespara statsbudgeten utgifter som istället skulle kunna spenderas på till exempel vård och omsorg. I stort sett alla utredningar, däribland Riksdagens utredningstjänst, visar att den budgetmässiga nettokostnaden för Rot-avdraget är åtminstone noll just genom att det engagerar arbetslösa, omformar svarta arbeten till vita samt skapar företag och sysselsättning som annars inte skulle kommit till stånd.

  Ett avskaffande skulle öka arbetslösheten, ”göda” den svarta sektorn och innebära att vissa tjänstearbeten helt enkelt inte blir av.

  Ett annat argument som ofta förs fram är att det är fel att subventionera den här typen av tjänster och inte andra. Vi skulle självfallet gärna se ett allmänt lägre skattetryck på tjänster, men man måste hela tiden hålla verkligheten i minnet. Och verkligheten är dessvärre den att utan avdrag, blir konkurrensen från svartsektorn och gör-det-självare så stor att hela hemservicemarknaden riskerar att kollapsa. Kort sagt, det gamla skattesystemet subventionerade i praktiken svartjobb och kriminalitet.

  Behåll därför Rut och Rot. Det vinner alla på!

  ANNA-STINA NORDMARK NILSSON

  vd Företagarna

  LARS JAGRÉN

  chefekonom Företagarna

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X