Annons

Anders Burman:1800-talet tvingade in tänkandet i nya banor

Från Kant och Hegel till Kierkegaard, Russell och Nietzsche. På närmare 900 sidor försöker Svante Nordin sammanfatta den västerländska filosofin åren 1776–1900; en ambitiös framställning med en del blinda fläckar – inte minst lyser kvinnorna med sin frånvaro.

Under strecket
Publicerad
Svante Nordin är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.
Svante Nordin är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Foto: Cristopher Hunt

I sin fortfarande högst läsvärda trilogi om vad han kallade ”det långa 1800-talet” – ”Revolutionens tidsålder”, ”Kapitalets tidsålder” och ”Imperiernas tidsålder” (1962–87) – gav den brittiske historikern Eric Hobsbawm en lika komplex som pedagogisk framställning av det västerländska samhället från den franska revolutionen till utbrottet av första världskriget. Inte minst visade han hur tidens diskussioner präglades av erfarenheterna och bearbetningarna av ”the dual revolution” – å ena sidan den industriella revolutionen som utgick från Storbritannien och å den andra den politiska revolutionen där Frankrike stod i centrum. Det var i hög grad som ett resultat av denna dubbla revolution som allt fast kom att förflyktigas och allt heligt profaneras, som Karl Marx och Friedrich Engels uttryckte det i ”Kommunistiska manifestet” från 1848. Det var här grunden lades till det moderna kapitalistiska samhället.

Svante Nordin är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.

Foto: Cristopher Hunt Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons