17 nykomlingar på årets snabbväxarlista

Under strecket
Publicerad
Annons

Recepta (4)
Recepta är ett av Sveriges ledande bemanningsföretag inom vårdsektorn och en samarbetspartner för de vårdgivare som behöver hjälp och vägledning med bemanningsfrågor inom vården. Recepta har dessutom kompetens för att genomföra arbetsledar- och chefsuppdrag, kliniskt nära utvärderingar och kundanpassade utbildningar. Man bedriver vårdutvecklingsprojekt och arbetar med organisationsstöd i den kliniska verksamheten. Företaget har sedan 1997 vuxit i genomsnitt med 65,5 procent per år och omsatte år 2002 143 miljoner kronor. Recepta AB har 180 medarbetare som arbetar utifrån kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Orusttrafiken (5)
Orusttrafiken med huvudkontor i Stenungsund, är ett starkt växande transportföretag i Sverige som vuxit med i genomsnitt 62,8 procent per år sedan 1997. Företaget med verksamhetsinriktning busslinjetrafik, har 230 anställda och en omsättning på 189 miljoner kronor. Skol- och linjetrafiken är den största verksamheten vilken bolaget bedriver som entreprenör åt trafikhuvudmän eller kommunen. Bolaget ingår i dag i Nettbuss AS koncernen. Nettbuss AS är Norges största bussbolag med en omsättning 1,7 miljarder NOK och förfogar över 1 500 bussar. Orusttrafiken har klättrat från 20:e plats på förra årets lista till femte plats i år.

Annons
Annons
Annons