Annons
X
Annons
X
Barn under samhällets vård

160 miljoner kronor har betalats till familjehem

Rekordmånga barn i Sverige är i behov av ett tryggt hem. SvD har tittat närmare på siffror som visar effekterna av antalet ensamkommande barn och behovet av familjehem. Företag i barn- och familjebranschen har exploderat i antal och kommuner ansöker om miljonbelopp för att betala familjehemmen och företagen.

Foto: Johan Nilsson/TT Bild 1 av 2

I ett fall som SvD granskat fick ensamkommande barn bo hos en person som var dömd för att ha skjutit en annan person.

Foto: Linus Sundahl-Djerf Bild 2 av 2

Bild 1 av 5

Foto: Johan Nilsson/TT

I ett fall som SvD granskat fick ensamkommande barn bo hos en person som var dömd för att ha skjutit en annan person. Foto: Linus Sundahl-Djerf

Historiskt antal barn är i behov av samhällets stöd

Under den stora flyktingvågen till Sverige, efter sommaren 2015, så började antalet ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige att öka ordentligt. Ökningen tog egentligen fart redan i maj, men efter augusti syntes den historiska ökningen.

Bara under rekordmånaden oktober i fjol kom nästa lika många som hela 2013 och 2014 tillsammans, 9 316 ensamkommande flyktingbarn.

Annons
X
Annons
X

Bild 2 av 5

Tydlig ökning av familjehem hösten 2015

Sveriges 290 kommuner har ansvar för de barn som de familjehemsplacerar. Som SvD:s granskning visat så bryter kommuner mot flera lagar när placeringen sker.

I flera fall hamnar barn hos familjer som inte är kontrollerade, och som senare visar sig vara dömda brottslingar eller gravt skuldsatta personer. I vissa fall har socialtjänsten inte träffat placerade barn i upp till två år.

Samtidigt finns en välvilja hos familjer att ställa upp för barn. En fingervisning över intresset att bli familjehem syns på den privata sajten familjehemsbanken.se. SvD har sammanställt sajtens annonser under hela 2015, där privatpersoner anmält intresse och erbjudit att bli familjehem. Familjehemsbanken används av såväl kommuner som privatpersoner. 602 av 972 familjehem som annonserade på sajten förra året hade kryssat i att de inte var utredda.

Annons
X
Annons
X

Bild 3 av 5

Så många nya företag startade i flyktingvågen

Företag som är verksamma inom flyktingbranschen kan ingå i olika typer av näringsgrenar. Gemensamt för dem är att de är verksamma inom vård och omsorg. Det finns inga siffror som idag visar exakt hur branschen utvecklats. SvD har dock fått ut unika siffror för tre näringsgrenar som visar att delar av omsorgsbranschen ökat kraftigt under 2015. Siffrorna som visar antalet nystartade företag visar inte med säkerhet att varje enskilt företag arbetar med ensamkommande barn eller flyktingar, men trenden är tydlig – under 2015 syns en stor ökning av nya företag i sektorn.

Bara under januari-februari i år startades det fler företag än under hela 2014.

Som SvD berättat i granskningen så varnar både branschorganisationer och företagare för att det finns många oseriösa aktörer. I Eskilstuna-fallet hade ett företag placerat minst fem barn hos en man som hade skulder på 230 000 kronor. Företaget uppgav att det hade totalt 50 barn placerade hos familjer. Det motsvarar en inkomst på cirka 2,8 miljoner kronor per månad.

Annons
X
Annons
X

Bild 4 av 5

Migrationsverket betalar ut 190 miljoner till familjehem

Migrationsverkets siffror på hur stor ersättning som betalas ut till kommunerna som placerar ensamkommande barn i familjehem släpar efter. Men mellan 2013-2015 uppgår den totala ersättningen till cirka 190 miljoner. Enligt Migrationsverket kommer den siffran att ökas på kraftigt.

– Många kommuner har inte sökt ersättning för 2015 än så vi har en stor eftersläpning på statistiken. Siffrorna kommer öka mycket kraftigare än vad vi kan se idag, säger Sophia Öhvall Lindberg, presskommunikatör Migrationsverket.

Ersättningen för placeringarna av det stora antalet ensamkommande flyktingbarn för hösten 2015 kommer synas i statistiken först i årsskiftet 2016/2017.

Annons
X
Annons
X

Så fungerar det, följ SvD:s granskning. Grafik: Kalle Källström

Bild 1 av 1

Bild 5 av 5

Följ SvD:s granskning om barn i samhällets vård

Så fungerar det, följ SvD:s granskning. Grafik: Kalle Källström

Så fungerar det, följ SvD:s granskning. Grafik: Kalle Källström

SvD har granskat hur kommuner och myndigheter sköter sina uppdrag när det gäller barn som hamnat under samhällets vård. Efter flyktingvågen finns ett stort behov att ge barn stöd, under 2015 kom över 30 000 ensamkommande flyktingbarn till Sverige.

Läs och följ hela granskningen här.

Annons
Annons
X
Annons
X