Annons

Jonas F Ludvigsson:150 000 barn misshandlas till döds varje år

Aga ansågs länge höra till normal barnuppfostran, tills våld mot barn helt slutade accepteras under 1900-talet. Men fortfarande är olika former av barnmisshandel vanligt. Våldet får i många fall dödlig utgång, speciellt för de allra minsta barnen.

Under strecket
Publicerad

Mycket få svenska barn dör i olyckor, samtidigt som prognoserna vid barncancer blir allt bättre. Svenska barn har det bra, ja kanske bäst i världen. Kommuner gör barnkonsekvensutredningar, vi har en Barnombudsman, ministrar besöker skolor, mammor är mammalediga, och pappor är pappalediga. På alla sätt synes barn i Sverige ha fått det bättre, men med den lågkonjunktur vi nu ser finns tyvärr en uppenbar risk att även barn drabbas. Nyfattigdom och arbetslöshet riskerar nämligen att slå hårt mot barnen, i dubbel bemärkelse.

I boken Drabbade Barn. Aga och barnmisshandel i Sverige från reformationen till nutid (Nordic University Press, 185 s) undersöker historikern Eva Bergenlöv det svenska samhällets syn på aga och barnmisshandel. Genom att granska lagtexter, rådgivningslitteratur, politiska skrifter och domstolsprotokoll försöker hon ge en heltäckande bild av aga och barnmisshandel från i 1500-talet och framåt. Studien är intressant men kompliceras av en betydelseglidning hos ord som ”aga” och ”tukt”. Bägge dessa ord har varit starkt knutna till uppfostran. ”Aga” omfattade under 1800-talet även mildare tillrättavisningar, som kärleksfulla förmaningar, allvarsamma varningar och undandragande av förmåner. Att ”tukta” var synonymt med att fostra och förmana, och inbegrep inte fysiskt våld; då användes i stället ordet ”straffa”.

Annons
Annons
Annons