15 procent dyrare att resa

Momshöjning igen SL-kortet höjs med nästan 90 kr. En flygresa från Stockholm till Luleå höjs med omkring 275 kr. En pensionärsresa med buss från Solna till Sala Silvergruva blir över 1 000 kr dyrare. En statlig utredning vill införa en enhetlig momsnivå, som drabbar de allra flesta medborgare hårt, skriver elva företrädare för transportnäringen.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är Mervärdesskattesatsutredningen som föreslår att dagens tre momssatser, 25, 12 och 6 procent ska ersättas med en enda momsnivå på 21,7 procent. För kollektivtrafiken innebär det att momsen höjs med 15,7 procentenheter från dagens 6 procent.
Såväl Statskontorets som utredningens konsekvensanalys visar att förlorarna är många. Utredningen bedömer att priserna på buss-, tåg-, båt-, flyg- och taxiresor kan stiga med omkring 15 procent. Ofta räcker inte det. När priserna höjs sjunker efterfrågan, vilket gör att priserna måste höjas ännu mer.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons