X
Annons
X

15 000 norrmän fick hemlig polisutbildning

En del av
En del av "polistrupperna", norska flyktingar som fick militärutbildning i Sverige. Foto: Norges riksarkiv

En vinterkväll i februari 1943 satt två herrar och samtalade lågt i ett hörn av restaurang Stadshuskällaren i Stockholm. Den ene av de två männen var chefen för "rettskontoret" vid den norska legationen i Stockholm och den andre var en högre statstjänsteman, nämligen chefen för Statens Kriminaltekniska anstalt, docent Harry Söderman. Vad det två herrarna talade om med sina nedtonade stämmor gällde en norsk idé att i Sverige utbilda norska polistrupper att sättas in den dag Tyskland kapitulerade för att förhindra kaos och säkra en ordnad tysk reträtt. Ett ytterligare motiv att minska de allierades intresse för att i det läget sätta in trupper i Norge tillstötte nämligen.

En del av "polistrupperna", norska flyktingar som fick militärutbildning i Sverige.

Foto: Norges riksarkiv Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X