15 000 norrmän fick hemlig polisutbildning

Sommaren 1943 började norska flyktingar i svenska ”hälsoläger” militärutbildas i smyg. Det krävdes både mod och stor byråkratisk finurlighet av den okonventionelle statstjänstemannen ”Revolver-Harry” Söderman för att ro hem projektet.

Under strecket
Publicerad

En del av "polistrupperna", norska flyktingar som fick militärutbildning i Sverige.

Foto: Norges riksarkiv
Annons

En vinterkväll i februari 1943 satt två herrar och samtalade lågt i ett hörn av restaurang Stadshuskällaren i Stockholm. Den ene av de två männen var chefen för ”rettskontoret” vid den norska legationen i Stockholm och den andre var en högre statstjänsteman, nämligen chefen för Statens Kriminaltekniska anstalt, docent Harry Söderman. Vad det två herrarna talade om med sina nedtonade stämmor gällde en norsk idé att i Sverige utbilda norska polistrupper att sättas in den dag Tyskland kapitulerade för att förhindra kaos och säkra en ordnad tysk reträtt. Ett ytterligare motiv att minska de allierades intresse för att i det läget sätta in trupper i Norge tillstötte nämligen.

Söderman som i vissa kretsar gick under det något vanvördiga namnet ”revolver-Harry” hade tidigare i samspråk med den norske justitieministern i London avvisat tanken på en svensk medverkan i en utbildning av norska flyktingar i Sverige. Nu, vintern 1943, hade de tyska framgångarna på slagfälten vänt och han måste åtminstone ha bedömt det som möjligt att få fram ett tyst svensk samförstånd. Söderman var nu mer än villig att stödja förslaget att påbörja en polisutbildning av norska flyktingar i norsk regi med svenskt stöd.

Annons
Annons
Annons